Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0019/366

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 10,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 41, Zeszyt 2, 2000

Ekologia rozrodu raniuszka Aegithalos caudatus - analiza polskich kart gniazdowych. T. Wesołowski, M. Czuchra

Awifauna lęgowa rezerwatu "Świdowie" i okolic w latach 19990-1998. A. Staszewski, R. Czeraszkiewicz

Stan i zagrożenia populacji gąsiorka Lanius collurio w Polsce. A. Dombrowski, A. Goławski, S. Kuźniak, P. Tryjanowski

Pierwsze stwierdzenie "bernikli czarnej" Branta bernicla nigricans w Polsce. Taksonomia i identyfikacja podgatunków bernikli obrożnej. A. Sikora

Jaki to ptak? 19

Mewa cienkodzioba Larus genei. J. Lontkowski

Notatki

Skład pokarmu sokoła wędrownego Falco peregrinus w Warszawie. Ł. Rejt

Pierwsza obserwacja dzierzby śródziemnomorskiej Lanius meridionalis meridionalis w Polsce. Problemy taksonomiczne oraz identyfikacja. P. Zieliński, M. Czyżak

Pierwsze stwierdzenie "markaczki amerykańskiej" Melanitta nigra americana w Polsce. P. Wilniewczyc

Rozmieszczenie i liczebność lęgowych siewkowców Charadrii nad Zatoką Gdańską w latach 1991-1992. D. Ożarowski

Wysoka liczebność srokosza Lanius excubitor w Kotlinie Biebrzańskiej w 1997 roku. E. Pugacewicz

Sprawozdania

Sprawozdanie z prac Akcji Carpatica w latach 1998-1999. M. Jędra, W. Ziaja

Wyniki odłowów ptaków wodno-błotnych na zbiorniku Jeziorsko w latach 1994-1998. R. Włodarczyk, T. Janiszewski, R. Bargiel, K. Kaczmarek

Recenzje

Gilbert G., Gibbson D. W. Evans J. 1998. Bird Monitoring Methods. RSPB, The Lodge. Z. Kosiński, A. Surmacki, P. Tryjanowski

Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...