Notatki Ornitologiczne 42 (1), 2001

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 599/no-0022

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 10,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 42, Zeszyt 1, 2001

Wybiórczość siedliskowa i ekologia rozrodu zimorodka Alcedo atthis w Borach Tucholskich w latach 1992-1998. R. Kucharski

Rozmieszczenie i liczebność gęsi w Polsce podczas jesiennej migracji z zimowania w latach 1991-1997. A. Staszewski, R. Czeraszkiewicz

Występowanie mewy bladej Larus hyperboreus w Polsce. A. Sikora

Jaki to ptak? - 22

Mewa delawarska Larus delawarensis. J. Lontkowski

Notatki

Gniazdowanie mewy srebrzystej Larus argentatus w Trójmieście. Sz. Bzoma

Śmiertelność ptaków wodnych na polskim wybrzeżu Bałtyku w sezonie 1998/1999. W. Meisnner, A. Staszewski, M. Ziółkowski

Edredon Somateria mollisima - nowym gatunkiem lęgowym dla Polski. M. Czyżak

Agresywne zachowanie stada srok Pica pica wobec zająca Lepus europaeus i bażanta Phasianus colchicus. D. Wiehle

Sprawozdania

Wyniki liczeń ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej, maj 1999 - kwiecień 2000. W. Meissner, Sz. Bzoma

Recenzje

Flousek J., Gramsz B. 1999. Atlas ptaków lęgowych Karkonoszy (1991-1994). R. Mikusek

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 39 (3), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (3), 1998

M.in.: awifauna Jeziorska, rzadkie gatunki 1997r., białorzytka pustynna, mewa delawarska, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...