Notatki Ornitologiczne 44 (1), 2003

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0030/366

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 10,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 44, Zeszyt 1, 2003

Ptaki Białowieskiego Parku Narodowego. T. Wesołowski, D. Czeszczewik, C. Mitrus, P. Rowiński

Efekty rozrodu kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w Kątach Rybackich. P. Kopciewicz, L. Stempniewicz, Cz. Nitecki, Sz. Bzoma

Metody

Ocena liczebności dzięcioła średniego Dendrocopos medius - porównanie metody kartograficznej z użyciem stymulacji magnetofonowej z metodą wyszukiwania gniazd. Z. Kosiński, A. Winiecki

Notatki

Agresywne zachowanie dzięcioła dużego Dendrocopos major i dzięcioła białogrzbietego D. leucotos wobec dzięcioła trójpalczastego Picoides tridactylus. D. Nowak

Stwierdzenia lęgów oraz obserwacje w sezonie lęgowym "pliszki tundrowej" Motacilla flava thunbergi w północno-wschodniej Polsce. J. Mundt, U. Kraatz

Zanik noclegowisk  błotniaka zbożowego Circus cyaneus na Lubelszczyźnie. I. Kitowski, A. Cierech, E. Kisiel

Liczebność sów Strigiformes w Świętokrzyskim Parku Narodowym i jego otulinie. K. Kus, P. Szczepaniak

Nurkowanie brodźca piskliwego Actitis hypoleucos jako reakcja na atak drapieżnika. M. Ciach

Jaki to ptak? 30

Świstunka złotorzytna Phylloscopus orientalis. J. Lontkowski

Recenzje

Larsson L., Larsson E., Ekström G. 2002 Birds of the World. Płyty CD. T. Stawarczyk


Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...