Notatki Ornitologiczne 44 (4), 2003

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0033/366

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 10,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 44, Zeszyt 4, 2003

Rozwój populacji, wybiórczość siedliskowa i efekty rozrodu bielika Haliaeetus albicilla na Śląsku w latach 1993-2002. J. Lontkowski, T. Stawarczyk

Zmiany awifauny lęgowej w pradolinie warszawsko-berlińskiej między Łęczycą a Łowiczem w latach 1970-2001. Z. Wojciechowski, T. Janiszewski

Notatki

Rozmieszczenie, liczebność i preferencje środowiskowe lelka Caprimulgus europaeus w Borach Stobrawskich. J. Frankiewicz

Pierwsze stwierdzenie siewki szarej Pluvialis dominica w Polsce. W. Meissner, P. Rydzkowski

Drugi lęg mieszany łabędzie krzykliwego Cygnus cygnus i łabędzia niemego C. olor w Polsce. T. Bałdyga, M. Wieloch, S. Czyż

Obserwacja mieszańca dzięciołów zielonosiwego Picus canus i zielonego P. viridis w Polsce. A. Dmoch

Zmiany składu awifauny zbiorników wód pościekowych Zakładów Chemicznych "Police" w latach 1990-2000. D. Wysocki, D. Marchowski

Zanikanie sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula w dolinie środkowej Warty. M. Przybycin, P. Przybycin

Jaki to ptak? 33

Zielonka Porzana parva. J. Lontkowski

Komunikaty

Komunikat nr 13 Komisji Faunistycznej

Sprawozdania

Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonach 2001/2002 i 2002/2003. W. Meissner, M. Ściborski

7th International Gull Meeting, Jurata, Polska, 16-19.10.2003. J. Betleja

Recenzje

Jännes H. 2003. Calls of Eastern Vagrants. Płyta CD. J. Lontkowski

Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...