Notatki Ornitologiczne 45 (2), 2004

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0035/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 45, Zeszyt 2, 2004

Zimowanie gawronów Corvus frugilegus we Wrocławiu w latach 1946-2004. Z. Jakubiec, P. Jadczyk

Znaczenie odłogów w preferencjach środowiskowych wybranych gatunków lęgowych ptaków w krajobrazie rolniczym środkowej Polski. A. Dombrowski, A. Goławski

Awifauna lęgowa łąk nad jeziorem Miedwie (woj. Zachodniopomorskie). S. Guentzel, D. Wysocki

Przeglądy

Zmiana w taksonomii ptaków Palearktyki Zachodniej. T. Stawarczyk

Stan badań ornitologicznych w Polsce i na świecie u progu 21. wieku: analiza bibliometryczna. G. Kopij

Notatki

Zagrożone i nieliczne ptaki lęgowe Niecki Skaliskiej na Mazurach. A. Sikora. P. Zieliński

Spadek liczebności kulika wielkiego Numenius arquata w dolinie Noteci w latach 1980-2004. P. Wylegała, S. Wylegała, R. Pinkowski, D. Kujawa

Gniazdowanie sieweczki rzecznej Charadrius dubius na dachu budynku. P. Wylegała

Obserwacje kopulacji zastępczych kosa Turdus merula i kwiczoła T. pilaris. D. Wysocki

Jaki to ptak? 35

Biegus arktyczny Calidris melanotos
. J. Lontkowski

Sprawozdania

Konferencja British Ornitologists' Union: Lowland farmland birds: the road to recovery. 26-28.03.2004, Leicester, Wielka Brytania. P. Tryjanowski

Ravens Today - Trzecie Międzynarodowe Sympozjum na temat kruka. Metelen, Niemcy. D. Zawadzka, L. Jerzak


Inni kupili:
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ... Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ...

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus

Cena: 11,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

M.in.: pokarm pustułki, jemiołuszki w Poznaniu, rozpoznaw. muchołówek po śpiewie, dzięcioł białogrzbiety, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...