Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0037/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 45, Zeszyt 4, 2004

Zmienność składu pokarmu pustułki Falco tinnunculus w Warszawie. Ł. Rejt

Liczebność, fenologia i pokarm jemiołuszki Bombycilla garrulus w Poznaniu w latach 1966/1967-1995/1996. J. Ptaszyk

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w województwie lubuskim w latach 1990-2004. P. Czechowski, M. Bocheński, G. Jędro, Z. Kajzer, S. Rubacha, M. Sidelnik, A. Wąsicki

Rozmieszczenie, liczebność i siedliska dzięcioła białogrzbietego Dendrocopus leucotos na Warmii i Mazurach. A. Sikora, A. Ryś

Notatki

Pierwsze stwierdzenie lęgu czapli nadobnej Egretta garzetta w Polsce. J. Betleja, A. Gorczewski

Trzecie stwierdzenie burzyka żółtodziobego Calonectris diomedea w Polsce. P. Gębski, C. Pióro, K. Pióro, B. Golec, P. ZIeliński

Rozpoznawanie muchołówki żałobnej Ficedula hypoleuca i białoszyjej F. albicollis na podstawie śpiewu. W. Walankiewicz, D. Czeszczewik

Jaki to ptak? 37

Trzcinniczek kaspijski Acrocephalus agricola. J. Lontkowski

Recenzja

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski, Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP "pro Natura", Wrocław. M. Stajszczyk


Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...