Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0037/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 45, Zeszyt 4, 2004

Zmienność składu pokarmu pustułki Falco tinnunculus w Warszawie. Ł. Rejt

Liczebność, fenologia i pokarm jemiołuszki Bombycilla garrulus w Poznaniu w latach 1966/1967-1995/1996. J. Ptaszyk

Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w województwie lubuskim w latach 1990-2004. P. Czechowski, M. Bocheński, G. Jędro, Z. Kajzer, S. Rubacha, M. Sidelnik, A. Wąsicki

Rozmieszczenie, liczebność i siedliska dzięcioła białogrzbietego Dendrocopus leucotos na Warmii i Mazurach. A. Sikora, A. Ryś

Notatki

Pierwsze stwierdzenie lęgu czapli nadobnej Egretta garzetta w Polsce. J. Betleja, A. Gorczewski

Trzecie stwierdzenie burzyka żółtodziobego Calonectris diomedea w Polsce. P. Gębski, C. Pióro, K. Pióro, B. Golec, P. ZIeliński

Rozpoznawanie muchołówki żałobnej Ficedula hypoleuca i białoszyjej F. albicollis na podstawie śpiewu. W. Walankiewicz, D. Czeszczewik

Jaki to ptak? 37

Trzcinniczek kaspijski Acrocephalus agricola. J. Lontkowski

Recenzja

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski, Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP "pro Natura", Wrocław. M. Stajszczyk


Inni kupili:
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ... Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ...

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus

Cena: 11,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004

M.in.: sowy Ziemi Kłodzkiej, żerowanie brodźca śniadego, mewy w Wielkopolsce, rzadkie gatunki 2003r., ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...