Notatki Ornitologiczne 46 (1), 2005

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0038/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 46, Zeszyt 1, 2005

Ekologia rozrodu zaganiacza Hippolais icterina w Polsce - analiza kart gniazdowych. J. Maliczak

Wykorzystanie osiki Populus tremula przez ptaki w pierwotnych drzewostanach Białowieskiego Parku Narodowego. W. Walankiewicz, D. Czeszczewik

Liczebność nielęgowych kormoranów Phalacrocorax carbo w zachodniej części Zatoki Gdańskiej w latach 1998-1999 - przydatność różnych metod oceny ich liczebności na dużych akwenach. Sz. Bzoma

Przeglądy

Odżywianie się sokiem drzew europejskich dzięciołów Picidae. R. Kruszyk

Metody

Oznaczanie płci dorosłych śmieszek Larus ridibundus w okresie lęgowym na podstawie pomiarów biometrycznych. W. Meissner, Sz. Bzoma

Notatki

Rozmieszczenie, liczebność oraz preferencje siedliskowe puszczyka uralskiego Strix uralensis i włochatki Aegolis funereus w lasach Roztocza i Puszczy Solskiej. P. Stachyra, M. Tchórzewski, T. Kobylas, R. Cymbała, P. Mazurek, T. Frączek

Lęg raniuszka Aegithalos caudatus w opuszczonym gnieździe remiza Remiz pendulinus. B. Czyż

Jaki to ptak? 37

Świergotek stepowy Anthus godlewskii. J. Lontkowski

Sprawozdania

Liczenie ptaków wodno-błotnych na wybrzeżu Bałtyku między Świnoujściem a Helem w październiku 2003 roku. Z. Kajzer, M. Jasiński

Recenzja

Chencellor R.D., Mayburg B.-U. (eds.) 2004. Raptors Worlwide. World Working Group on Birds of Prey and Owls, Berlin. J. Lontkowski
Inni kupili:
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ... Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ...

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus

Cena: 11,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

M.in.: pokarm pustułki, jemiołuszki w Poznaniu, rozpoznaw. muchołówek po śpiewie, dzięcioł białogrzbiety, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...