Notatki Ornitologiczne 46 (2), 2005

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0039/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 46, Zeszyt 2, 2005

Występowanie mewy sebrzystej Larus argentatus, mewy białogłowej L. cachinnans i mewy romańskiej L. michahellis w środkowej Polsce w cyklu rocznym. G. Neubauer, M. Faber, M. Zagalska-Neubauer

Zmiany awifauny lęgowej Rezerwatu Biosfery "Jezioro Łuknajno" w latach 1982-2002. G. Osojca

Rzadkie ptaki obserwowane w latach 1999-2003 na Pomorzu Zachodnim. Z. Kajzer, S. Guentzel, M. Jasiński, M. Sołowiej

Przeglądy

"Jesteś w fatalnym stanie", czyli o kosztach i ograniczeniach w komunikacji dźwiękowej. T. S. Osiejuk

Notatki

Pokarm uszatki Asio otus w krajobrazie rolniczym i leśnym. M. Żmihorski

Jaki to ptak? 39

Biegus karłowaty Calidris minutilla. J. Lontkowski

Recenzje

Jerzak L., Kavangh B.P. Tryjanowski P. (red.). 2005. Ptaki krukowate Polski (Corvids of Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. A. Wuczyński

Inni kupili:
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ... Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ...

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus

Cena: 11,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

M.in.: pokarm pustułki, jemiołuszki w Poznaniu, rozpoznaw. muchołówek po śpiewie, dzięcioł białogrzbiety, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...