Notatki Ornitologiczne 46 (3), 2005

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0040/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 46, Tom 3, 2005

Pora lęgowa, wielkość zniesień i efektywność rozrodu dzięcioła dużego Dendrocops major w Polsce - analiza kart gniazdowych. G. Hebda, M. Szewczyk

Pierzenie sów jarzębatych Surina ulula w poznańskim ogrodzie zoologicznym. M. Cieślak, Z. Kwieciński

Raport nr 20

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2004. KF

Notatki

Występowanie mewowców Lari na Stawach Przygodzickich. R. Kaczmarek, W. Blaźniak, M. Matysiak

Występowanie siwerniaka Anthus spinoletta w Beskidzie Wyspowym. Ł. Kajtoch, A. Piestrzyńska-Kajtoch

Gniazdowanie oknówek Delichon urbicum wewnątrz budynków w Wielkopolsce. P. Wylegała, S. Wylegała, P. Śliwa

Pręgi stresowe na lotkach sów jarzębatych Surina ulula. M. Cieślak, Z. Kwieciński

Jaki to ptak? 40

Zaroślówka Acrocephalus dumetorum. J. Lontkowski

Inni kupili:
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ... Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ...

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus

Cena: 11,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

M.in.: pokarm pustułki, jemiołuszki w Poznaniu, rozpoznaw. muchołówek po śpiewie, dzięcioł białogrzbiety, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...