Notatki Ornitologiczne 46 (4), 2005

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0041/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 46, Zeszyt 4, 2005

Liczebność, rozmieszczenie i ekologia rozrodu remiza Remiz pendulinus na Stawach Milickich. B. Czyż

Fenologia lęgów muchołówki małej Ficedula parva w Puszczy Białowieskiej. C. Mitrus, B. Soćko, M. Dołegowska, P. Zozula

Gniazdowanie ohara Tadorna tadorna na Pomorzu Zachodnim w roku 2004. Z. Kajzer, Ł. Ławicki

Zawartość ołowiu w tkankach i piórach śmieszek Larus ridibundus gniazdujących na Zbiorniku Mietkowskim. G. Orłowski, R. Polechoński, W. Dobicki, Z. Zawada

Przeglądy

Dalsze zmiany w taksonomii ptaków krajowych. T. Stawarczyk

Notatki

Zasiedlanie dorzecza Raby przez nurogęś Mergus merganser. Ł. Kajtoch, A. Pietrzyńska-Kajtoch

Pierwsze stwierdzenie pasożytnictwa lęgowego kukułki Cuculus canorus na muchołówce małej Ficedula parva. C. Mitrus, B. Soćko

Jaki to ptak? 41

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus. J. Lontkowski

Komunikaty

Komunikat specjalny Komisji Faunistycznej

Sprawozdania

10th International Grouse Symposium IUCN, 26-30.09.2005, Luchon, Francja. D. Zawadzka

Wyniki odłowów ptaków na Zbiorniku Turawskim w latach 2000-2004. A Wojciechowski, G. Hebda

Wyniki obrączkowania ptaków w ramach Akcji Siemianiówka w latach 2002-2004. M. Polakowski
Inni kupili:
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ... Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ...

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus

Cena: 11,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

M.in.: pokarm pustułki, jemiołuszki w Poznaniu, rozpoznaw. muchołówek po śpiewie, dzięcioł białogrzbiety, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...