Notatki Ornitologiczne 47 (1), 2006

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0042/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 47, Zeszyt 1, 2006

Biologia lęgowa gąsiorka Lanius collurio w ekstensywnym krajobrazie rolniczym wschodniej Polski, A. Goławski

Liczebność i rozmieszczenie siewek złotych Pluvialis apricaria i czajek Venellus vanellus w Polsce jesienią 2003 roku. W. Meissner, A. Sikora, J. Antczak, S. Guentzel

Jesienna wędrówka sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula w regionie Zatoki Gdańskiej. W. Meissner, S. Huzarski

Rozmieszczenie i liczebność dzięcioła zielonosiwego Picus canus na Wysoczyźnie Elbląskiej i jego ekspansja na Warmii i Mazurach. A. Sikora

Notatki

Liczebność ptaków szponiastych Falconiformes i kruka Corvus corax w okolicach Rogowa (środkowa Polska). J. Gryz, D. Krauze, J. Goszczyński

Gniazdowanie jerzyka Apus apus na stanowiskach naturalnych w Polsce. P. Kurek, M. Ciach

Niezwykłe miejsce gniazdowania kraski Coracias garrulus. J. Grzybek

Antagonistyczne zachowania kszyka Gallinago gallinago wobec bekasika Lymnocryptes minimus. G. Orłowski

Jaki to ptak? 42

Białorzytka płowa Oenanthe isabellina. J. Lontkowski

Sprawozdania

Zimowanie ptaków wodnych w Zatoce Gdańskiej w sezonie 2004/2005. W. Meissner, P. Rydzkowski

Recenzje

Burfield I., van Bommel F. 2004. BirdLife International: Birds in Eurpe. Population estimates, trends and conservation status. J. Betleja

Danko S., Darolova A., Kristian A. (eds.). 2002. Rozsierenie vtákov na Slovensku (Birds Distribution in Slovakia). L. Tomiałojć

Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...