Notatki Ornitologiczne 47 (2), 2006

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0043/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 47, Zeszyt 2, 2006

Ocena liczebności dzięcioła średniego Dendrocopos medius w ostoi ptaków "Dąbrowy Krotoszyńskie". Z. Kosiński, R. Hybsz

Liczebność, lokalizacja miejsc lęgowych oraz preferencje siedliskowe płomykówki Tyto alba na południowym Podlasiu. D. Krupiński

Zmienność pokarmu miejskich pustułek Falco tinnunculus poza sezonem lęgowym: różnice między stanowiskami. M. Żmihorski, Ł. Rejt

Raport nr 22

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2005. KF

Notatki

Wykorzystanie antropogenicznych źródeł substancji mineralnych przez krzyżodzioby świerkowe Loxia curvirostra. M. Bylicka, M. Ciach, D. Nowak

Liczebność lelka Caprlimulgus europaeus na obszarze pożarzyska koło Kuźni Raciborskiej. K. Henel. R. Kruszyk

Zanik populacji lęgowej dzierlatki Galerida cristata w Kielcach w latach 1986-2005. Ł. Misiunia

Drapieżnictwo lisa Vulpes vulpes rozkopującego gniazda brzegówki Riparia riparia. M. Ciach

Zaskrońce Natrix natrix w pokarmie pustułki Falco tinnunculus. R. Kościów

Jaki to ptak? 43

Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. J. Lontkowski

Sprawozdania

Konferencja Międzynarodowa "Network for Bittern", 7-9.12.2005, Sandy, UK. M. Polak, J. Krogulec

Inni kupili:
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ... Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ...

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus

Cena: 11,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

M.in.: pokarm pustułki, jemiołuszki w Poznaniu, rozpoznaw. muchołówek po śpiewie, dzięcioł białogrzbiety, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...