Notatki Ornitologiczne 47 (3), 2006

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0044

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 47, Zeszyt 3, 2006

Stan populacji pójdźki Athene noctua w Polsce. Grzegorz Grzywaczewski

Awifauna doliny Neru w latach 1984–2005. Sławomir Mielczarek, Jerzy Grzybek, Tomasz Janiszewski, Paweł Michalak, Radosław Włodarczyk, Zbigniew Wojciechowski

Przydatność metody kartograficznej z użyciem stymulacji głosowej do oceny liczebności dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus. Jerzy Michalczuk, Monika Michalczuk

Dymorfizm płciowy i oznaczanie płci u mew z grupy mewy srebrzystej Larus argentatus na podstawie pomiarów biometrycznych. Grzegorz Neubauer, Magdalena Zagalska-Neubauer

Notatki

Pierwsze w Polsce i drugie w zachodniej Palearktyce stwierdzenie słowika syberyjskiego Luscinia sibilans. Grzegorz Grygoruk, Tomasz Tumiel

Drugie stwierdzenie czerniczki Aythya collaris w Polsce. Paweł Kmiecik, Radosław Gwóźdź, Jacek Betleja, Szymon Beuch, Krzysztof Henel

Ekspansja i wzrost liczebności kląskawki Saxicola rubicola na Pomorzu Zachodnim. Łukasz Ławicki 

Spadek liczebności kulika wielkiego Numenius arquata na wybranych łąkach Pomorza Zachodniego w latach 1990–2006. Łukasz Ławicki, Bartosz Racławicki

Pokarm pójdźki Athene noctua w sezonie lęgowym z krajobrazu rolniczego Niziny Mazowieckiej. Jerzy Romanowski, Michał Żmihorski

Pokarm gąsiorka Lanius collurio w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Artur Goławski

Nietypowy pokarm wąsatki Panurus biarmicus. Janusz Stępniewski, Adrian Surmacki 

Inni kupili:
Rośliny wodne i bagienne Rośliny wodne i bagienne

Książka opisują różnorodność krajowych gatunków przystosowanych do siedlisk wodnych

Cena: 55,9069,00 zł Więcej Do koszyka
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...