Notatki Ornitologiczne 47 (3), 2006

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0044

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 47, Zeszyt 3, 2006

Stan populacji pójdźki Athene noctua w Polsce. Grzegorz Grzywaczewski

Awifauna doliny Neru w latach 1984–2005. Sławomir Mielczarek, Jerzy Grzybek, Tomasz Janiszewski, Paweł Michalak, Radosław Włodarczyk, Zbigniew Wojciechowski

Przydatność metody kartograficznej z użyciem stymulacji głosowej do oceny liczebności dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus. Jerzy Michalczuk, Monika Michalczuk

Dymorfizm płciowy i oznaczanie płci u mew z grupy mewy srebrzystej Larus argentatus na podstawie pomiarów biometrycznych. Grzegorz Neubauer, Magdalena Zagalska-Neubauer

Notatki

Pierwsze w Polsce i drugie w zachodniej Palearktyce stwierdzenie słowika syberyjskiego Luscinia sibilans. Grzegorz Grygoruk, Tomasz Tumiel

Drugie stwierdzenie czerniczki Aythya collaris w Polsce. Paweł Kmiecik, Radosław Gwóźdź, Jacek Betleja, Szymon Beuch, Krzysztof Henel

Ekspansja i wzrost liczebności kląskawki Saxicola rubicola na Pomorzu Zachodnim. Łukasz Ławicki 

Spadek liczebności kulika wielkiego Numenius arquata na wybranych łąkach Pomorza Zachodniego w latach 1990–2006. Łukasz Ławicki, Bartosz Racławicki

Pokarm pójdźki Athene noctua w sezonie lęgowym z krajobrazu rolniczego Niziny Mazowieckiej. Jerzy Romanowski, Michał Żmihorski

Pokarm gąsiorka Lanius collurio w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Artur Goławski

Nietypowy pokarm wąsatki Panurus biarmicus. Janusz Stępniewski, Adrian Surmacki 

Inni kupili:
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ... Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ...

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus

Cena: 11,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

M.in.: pokarm pustułki, jemiołuszki w Poznaniu, rozpoznaw. muchołówek po śpiewie, dzięcioł białogrzbiety, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...