Notatki Ornitologiczne 48 (3), 2007

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0048/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 48, Zeszyt 3, 2007

Liczebność i preferencje siedliskowe jarząbka Bonasa bonasia w Lasach Parczewskich. Andrzej Ł. Różycki, Marek Keller, Tomasz Buczek

Śmiertelność ptaków w warunkach stawów rybnych. Damian Wiehle, Zbigniew Bonczar

Gniazdowanie perkoza rdzawoszyjego Podiceps grisegena i zausznika P. nigricollis na Pomorzu Zachodnim. Łukasz Ławicki, Zbigniew Kajzer, Michał Jasiński

Awifauna lęgowa krajobrazu rolniczego okolic Nowogardu (Pomorze Zachodnie). Michał Jasiński, Dariusz Wysocki

Przeglądy

Techniki i markery molekularne w badaniach zmienności genetycznej ptaków. Magdalena Zagalska-Neubauer, Anna Dubiec

Notatki


Dorosłe perkozy rdzawoszyje Podiceps grisegena karmiące pisklęta perkoza dwuczubego P. cristatus - pasożytnictwo lęgowe czy adopcja? Cezary Dziuba

Kilka przypadków aberracji barwnych u dzięciołów dużych Dendrocopos major w Puszczy Kampinoskiej. Adam Olszewski

Jaki to ptak? 48: Sieweczka pustynna Charadius leschenaultii. Jan Lontkowski

Recenzje

Wójciak J., Biaduń W., Buczek T., Piotrowska M. 2005. Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Lublin. Tadeusz Stawarczyk
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...