Notatki Ornitologiczne 49 (1), 2008

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0050/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 49, Zeszyt 1, 2008

Rozmieszczenie, liczebność i wybrane aspekty ekologii rozrodu orła przedniego Aquila chrysaetos w polskiej części Karpat w latach 1997-2007. Marian Stój

Środowisko i liczebność populacji lęgowej podróżniczka Luscinia svecica we Wrocławiu w latach 2004 i 2007. Grzegosz Orłowski, Waldemar Górka

Migracje i zimowanie czeczotki Carduelis Flammea w województwie lubuskim w latach 1994/2995-2005/2006.
Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Marcin Bocheński

Gniazdowanie sroki Pica pica w środowisku miejskim oraz krajobrazie rolniczym środkowo-wschodniej Polski. Zbigniew Kasprzykowski, Michał Olton

Notatki

Zespół ptaków lęgowych wiatrołomu w Puszczy Piskiej. Michał Żmihorski

Botulizm prawdopodobną przyczyną śmiertelności ptaków wodno-błotnych latem 2005 roku na Zbiorniku Mietkowskim. Grzegorz Orłowski

Ślimak Arion sp. przyczyną śmierci piskląt łozówki Acrocephalus palustris
. Bartłomiej Sklepowicz

Polowanie sokoła wędrownego Falco peregrinus na nietoperze.
Andrzej Wuczyński, Wojciech Grzesiak

Trzecie stwierdzenie tamaryszki Acrocephalus melanopogan w Polsce.
Łukasz Tomasik, Beata Czyż

Jaki to ptak? 50: Świergotek drzewny Anthus trivialis. Jan Lontkowski

Sprawozdanie

Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie maj 2006 - kwiecień 2007. Włodzimierz Meissner, Mikołaj Koss, Szymon Bzoma

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (3), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (3), 1997

M.in.: wierność małżeńska błotniaków łąkowych, szponiaste R. Bielskiej, derkach w Kampinoskim PN, bekasik,...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...