Notatki Ornitologiczne 50 (1), 2009

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0054/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 50, Zeszyt 1, 2009

Wpływ temperatury otoczenia na wybrane elementy behawioru inkubacyjnego orła przedniego Aquila chrysaetos w warunkach wolierowych.

Liczebność i rozmieszczenie pluszcza Cinclus cinclus  oraz pliszki górskiej Motacilla cinerea w zachodniej części Beskidów Zachodnich i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.

Pierwsze lęgi bernikli kanadyjskiej Branta canadensis w Polsce oraz problemy związane ze wzrostem jej liczebności na świecie.

Metody

Metodyka liczenia żurawi Grus grus na zlotowiskach - propozycja monitoringu w Polsce.

Notatki

Gniazdowanie hełmiatek Netta rufina na stawach rybnych koło Zatora.

Drugie stwierdzenie mewy cienkodziobej Larus genei w Polsce.

Rozmieszczenie i liczebność dzierlatki Galerida cristata w Opolu na początku XXI wieku.

Pokarm polnej populacji błotniaka łąkowego Circus pygargus w okresie pisklęcym na Nizinie Południowopodlaskiej i Mazowieckiej.

Oknówka Delichon urbicum wyprowadza lęg w gnieździe dymówki Hirundo rustica.

Jaki to ptak?

Sprawozdania

Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie maj 2007-kwiecień 2008.

Konferencja
Recenzja
Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 50 (2), 2009 Notatki Ornitologiczne 50 (2), 2009

Ekologia rozrodu łozówki, awifauna Narwińskiego PN, rzadkie ptaki w 2008r., kuropatwa na Wyż. Lubelskiej....

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 50 (4), 2009 Notatki Ornitologiczne 50 (4), 2009

Kraska w pł-zach. Polsce; występowanie, ekologia i wykrywanie zaroślówki; pióra w badaniach naukowych...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...