Ochrona i zagospodarowanie dorzecza ...

Dostępność: dostępny w ok 7 dni roboczych

Nr produktu: uk-0009

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 46,00

Do koszyka
Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy t. I

Autorzy: Włodzimierz Marszelewski, Leszek Kozłowski

Treść


Further effects of salmon restoration (Salmo salar L.) in the DrwęcaRiver;

Analiza porównawcza czarnych ziem i gleb murszastych na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego;
Uwarunkowania rozwoju agroturystyki oraz stan zagospodarowania agroturystycznego na obszarze dorzecza Drwęcy;
Zróżnicowaniepotencjału turystycznego obszarów wiejskich dorzecza Drwęcy;
Die Hunte - Ein Fluss in Nordwestdeutschland;
Planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego na przykładzie "Programu rozwoju dorzecza rzeki Drwęcy";
Zmiany w stanie i strukturach demograficznych ludności dorzecza Drwęcy;
Bilans ludności dorzecza Drwęcy - tendencje zmian skali i składowych przyrostu rzeczywistego w okresie 1995-2005;
Warunki życia mieszkańców gmin w dorzeczu Drwęcy;
Geneza ujściowego odcinka doliny Welu (lewobrzeżnego dopływu Drwęcy)w okolicy Kaczka i Bratianu;
Przekształcenia rolnictwa dorzecza Drwęcy w okresie transformacji gospodarki Polski (ujęcie diagnostyczno-modelowe);
Formyochrony przyrody dolnej części dorzecza Drwęcy;
Uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego w koncepcji zarządzania zagrożeniem powodziowym - przykład Nowego Miasta Lubawskiego;
Wody podziemne Pojezierza Brodnickiego;
Referencyjne i tematyczne dane przestrzenne dla Dorzecza Drwęcy;
Bezpośrednie zagrożenie powodzią od rzeki Drwęcy;
Klimatyczne i hydrologiczne uwarunkowania dorzecza rzeki Drwęcy;
Antropogeniczne przekształcenia rzeźby doliny Drwęcy koło Nowego Miasta Lubawskiego;
Symulacja powodzi na terenach płaskich - czy istniejące dane bazowe są wystarczająco precyzyjne?;
Charakterystyka wezbrań w dorzeczu Drwęcy;
Wykorzystanie energii wody w dorzeczu Drwęcy od początku XIX wieku do lat 30. XX wieku na tle Pomorza Nadwiślańskiego;
Plejstoceńskie poziomy wodonośne dorzecza Drwęcy;
Hydrologiczne aspekty budowy jazu piętrzącego w Tamie Brodzkiej na Skarlance;
Sieć miast dorzecza Drwęcy i ich funkcje;
Ocena wartości ekologicznej gleb o dwudzielnym uziarnieniu w aspekcie zrównoważonego gospodarowania obszarami leśnymi Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Rok wydania

2007

Wydawnictwo:

UMK

Liczba stron:

2007

Format:

16,5x24 cm

ISBN:

9788323121275

Oprawa:

broszurowa

Ładowanie...