Ochrona środowiska i zasobów naturalnych

Dostępność: dostępny

Nr produktu: io-p-0034

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 14,00

Do koszyka
Ochrona środowiska i zasobów naturalnych 39

Treść

Analiza wpływu kompletności rocznych serii pomiarowych stężeń pyłu PM10 na wartości obliczanych parametrów kryterialnych stosowanych w ocenach jakości powietrza.

Problem wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.

Metale ciężkie w osadach ściekowych.

Zawartość metali ciężkich w liściach Phragmites australis i osadach dennych jezior Pojezierza Leszczyńskiego.

Badania ekotoksykologiczne w ocenie produktów biobójczych przed ich wprowadzeniem do obrotu.

Środki ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska.

Skuteczność dotychczasowych form ochrony flory i szaty roślinnej w Ojcowskim PN.

Wpływ zbiornika zaporowego Pokrzywnica na mikroklimat w zlewni Pokrzywnicy, prawobrzerznym dopływie Prosny.

Rozwój i potencjalne zagrożenia agroekosystemów, część 1. Uwarunkowania agroekologicznego rozwoju gleb mineralnych.

Niska emisja - świadomość zagrożeń z niej wynikającej wśród różnych grup społecznych na przykładzie studentów Wszechnicy Mazurskiej.

Metody wyrażania niepewności pomiaru w analizie chemicznej próbek środowiskowych.
Ładowanie...