Hydrozoologia, Część 1: Bezkręgowce Hydrozoologia, Część 1: Bezkręgowce

Grupy zwierząt związane (stale lub okresowo) ze środowiskiem wodnym

Cena: 29,90 Więcej Do koszyka
Waloryzacja górnoreglowych borów świerkowych w Sudetach Waloryzacja górnoreglowych borów świerkowych w Sudetach

Autor określił skład gatunkowy epigeicznych zgrupowań chrząszczy kusakowatych borów

Cena: 45,00 Więcej Do koszyka
Prognozowanie i ograniczanie występowania brudnicy ... Prognozowanie i ograniczanie występowania brudnicy ...

Celem niniejszej pracy było opracowanie udoskonalonego prognozowania i ...

Cena: 39,90 Więcej Do koszyka
Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu ... Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu ...

...populacji kornika drukarza w wybranych parkach narodowych w Karpatach

Cena: 33,90 Więcej Do koszyka
Bakulowirusy wybranych gatunków liściożernych owadów... Bakulowirusy wybranych gatunków liściożernych owadów...

Obserwacje dotyczące występowania infekcji wirusowych owadów liściożernych ...

Cena: 19,90 Więcej Do koszyka
Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicyi ... Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicyi ...

Zestawienia na podstawie obserwacji od 1885 roku.

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Materiały do rozwoju i morfologii motyla Antispila ... Materiały do rozwoju i morfologii motyla Antispila ...

Wyniki prac terenowych z uwzględnieniem rozwoju min, budowy gąsienic i motyli

Cena: 3,00 Więcej
Spis motyli dziennych i nocnych zebranych w ... Spis motyli dziennych i nocnych zebranych w ...

Opracowanie na podstawie danych zebranych w latach 1932-1940

Cena: 3,00 Więcej Do koszyka
Fauna motyli Podgórek w okolicy Krakowa Fauna motyli Podgórek w okolicy Krakowa

Tematem pracy było pracowanie fauny motylniczej Podgórek

Cena: 3,00 Więcej Do koszyka
Okrzemki torfowiska w Borku Fałęckim koło Krakowa Okrzemki torfowiska w Borku Fałęckim koło Krakowa

Okrzemki torfowiska w Borku Fałęckim koło Krakowa

Cena: 3,00 Więcej Do koszyka
Die Familie Parasitidae Oudemans 1901 Die Familie Parasitidae Oudemans 1901

Monografia rodziny Parasitidae - praca w języku niemieckim

Cena: 13,72 Więcej Do koszyka
Les Tachyspex Kohl (Hym., Specidae) Les Tachyspex Kohl (Hym., Specidae)

Rewizję rodzaju przeprowadzono w oparciu o materiał z licznych muzeów, ...

Cena: 13,72 Więcej Do koszyka
Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i ... Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i ...

... i możliwości jej stosowania w ocenie jakości wód

Cena: 12,5015,50 zł Więcej Do koszyka
Przywry (Trematoda) Przywry (Trematoda)

Część systematyczna Digenea: Echinostomida

Cena: 41,50 Więcej Do koszyka
Krótkookresowe fluktuacje fitoplanktonu w ... Krótkookresowe fluktuacje fitoplanktonu w ...

Krótkookresowe fluktuacje fitoplanktonu w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej

Cena: 23,90 Więcej Do koszyka
Makrozoobentos centralnych części płytkich jezior ... Makrozoobentos centralnych części płytkich jezior ...

... jezior nizinnych różnych typów na tle wybranych parametrów abiotycznych wody...

Cena: 72,00 Więcej Do koszyka
A study of the biology of Lipara Meigen 1830 flies ... A study of the biology of Lipara Meigen 1830 flies ...

Ccykl życiowy wszystkich występujących w Polsce gatunków muchówek z rodzaju Lipara

Cena: 29,9031,50 zł Więcej Do koszyka
Wpływ uproszczeń w uprawie roli pod pszenicę ozimą... Wpływ uproszczeń w uprawie roli pod pszenicę ozimą...

Wpływ uproszczeń ... na zgrupowania stawownogów epigeicznych i glebowych

Cena: 30,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...