Nematodes of Tylenchina Nematodes of Tylenchina

Książka opisuje wszystkie gatunki nicieni podrzędu Tylenchina jakie można spotkać w Polsce

Cena: 49,90 Więcej Do koszyka
Ekologiczne uwarunkowania występowania nicieni ... Ekologiczne uwarunkowania występowania nicieni ...

...owadobójczych w wybranych ekosystemach północno-zachodniej Polski

Cena: 28,0035,00 zł Więcej Do koszyka
Rozwój zgrupowań roztoczy Mesostigmata.. Rozwój zgrupowań roztoczy Mesostigmata..

Rozwój zgrupowań roztoczy Mesostigmata (Arachnida, Acari) na nieużytkach poprzemysłowych

Cena: 13,9025,00 zł Więcej Do koszyka
Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae w Polsce Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae w Polsce

W publikacji przedstawiono 152 gatunki z podrodziny Entiminae

Cena: 25,00 Więcej Do koszyka
Paramecium jako organizm modelowy ... Paramecium jako organizm modelowy ...

Paramecium jako organizm modelowy w badaniach farmakologicznych

Cena: 13,50 Więcej Do koszyka
Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of ... Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of ...

The catalogue contains 162 species of mirid subfamilies Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, ...

Cena: 62,00 Więcej Do koszyka
Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) of Poland Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) of Poland

The catalogue contains 342 species of eriophyoid mites recorded in Poland.

Cena: 30,00 Więcej Do koszyka
Modelowanie populacji Copepoda z południowego Bałtyku Modelowanie populacji Copepoda z południowego Bałtyku

Matematyczne modelowanie populacji ze środowiska morskiego

Cena: 21,00 Więcej Do koszyka
Bakulowirusy wybranych gatunków liściożernych owadów... Bakulowirusy wybranych gatunków liściożernych owadów...

Obserwacje dotyczące występowania infekcji wirusowych owadów liściożernych ...

Cena: 19,90 Więcej Do koszyka
Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicyi ... Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicyi ...

Zestawienia na podstawie obserwacji od 1885 roku.

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Przyczynek do fauny motyli okolic Krakowa Przyczynek do fauny motyli okolic Krakowa

Krótki wykaz motyli okolic Krakowa

Cena: 1,40 Więcej Do koszyka
Materiały do fauny motylniczej kraju Materiały do fauny motylniczej kraju

Materiały do fauny motylniczej kraju

Cena: 3,00 Więcej Do koszyka
Materiały do fauny motylniczej kraju, cz. II Materiały do fauny motylniczej kraju, cz. II

Materiały do fauny motylniczej kraju, cz. II

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Les Tachyspex Kohl (Hym., Specidae) Les Tachyspex Kohl (Hym., Specidae)

Rewizję rodzaju przeprowadzono w oparciu o materiał z licznych muzeów, ...

Cena: 13,72 Więcej Do koszyka
Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i ... Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i ...

... i możliwości jej stosowania w ocenie jakości wód

Cena: 12,5015,50 zł Więcej Do koszyka
Krótkookresowe fluktuacje fitoplanktonu w ... Krótkookresowe fluktuacje fitoplanktonu w ...

Krótkookresowe fluktuacje fitoplanktonu w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej

Cena: 19,9023,90 zł Więcej Do koszyka
Monografia: Mszyce i inne pluskwiaki 15 Monografia: Mszyce i inne pluskwiaki 15

Monografia: Mszyce i inne pluskwiaki 15

Cena: 15,70 Więcej Do koszyka
Wioślarki (Cladocera) zbiorników ... Wioślarki (Cladocera) zbiorników ...

Wioślarki (Cladocera) zbiorników śródpolnych i jezior południowych Kujaw. Studium faunistyczno-ekologiczne

Cena: 9,9016,40 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...