Ornis Polonica 51 (1), 2010

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0058

W sklepie dodano: 7 stycznia 2011

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Ornis Polonica, Tom 51, Zeszyt 1, 2010

Dzięcioł czarny Dryocopus mariyus i buk Fagus sylvatica gatunkami zwornikowymi dla siniaka Columba oenas w zachodniej Polsce.

Liczebność i rozmieszczenie cierniówki Sylvia communis w krajobrazie rolniczym południowo-zachodniej Wielkopolski w latach 1998-2008.

Analiza biometryczna łysek Fulica atra z północnej Polski.

Liczebność i rozmieszczenie kolonii czapli siwej Ardea cinerea w północnej Polsce.

Awifauna Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - stan aktualny oraz zmiany liczebności.

Jaki to ptak? 58

Białorzytka rdzawa Oenanthe hispanica.

Sprawozdania

Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie wrzesień 2008 - kwiecień 2009.

Dyskusje

Znów krytycznie o liczeniach ugrupowań ptaków lęgowych.

Krytyka władzy sądzenia


Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy XXI/3/2010 Przegląd Przyrodniczy XXI/3/2010

Ekspansja dławisza okrągłolistnego, grzyby Poj. Kaszubksiego, rzadkie ptaki ...

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 39 (2), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (2), 1998

M.in.: ceitrzewie w Kotl. Biebrzańskiej i Borach Dolnośląskich, wróbel, mazurek i spzak w gn. bocianów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 39 (3), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (3), 1998

M.in.: awifauna Jeziorska, rzadkie gatunki 1997r., białorzytka pustynna, mewa delawarska, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...