Ornis Polonica 51 (2), 2010

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0059

W sklepie dodano: 7 stycznia 2011

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka

Polecamy również

Notatki Ornitologiczne 42 (1), 2001

Notatki Ornitologiczne 42 (1), 2001

M.in.: rozród zimorodka, mewa blada w Polsce, jesienna migracja gęsi w Polsce, lęgowy edredon, agresywne sroki

Cena: 10,00
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004

Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004

Atlas rozmieszczenia 234 gatunków gniazdujących współcześnie w Polsce

Cena: 84,90
Zoonozy

Zoonozy

Choroby zakaźne i pasożytnicze oraz zakażenia, które przenoszą się w sposób naturalny ze zwierząt ...

Cena: 45,9050,00 zł
Ornis Polonica, Tom 51, Zeszyt 2, 2010

Lęgowe ugrupowanie awifauny trzcinowisk i cenne gatunki siedlisk łąkowych pól irygacyjnych we Wrocławiu.

Wędrówka i zimowanie gęsi zbożowej Anser fabalis i gęsi białoczelnej A. albifrons na Pomorzu Zachodnim w latach 1991-2008.

Liczebność i rozmieszczenie gęsi w czasie wędrówek i zimowania w Wielkopolsce w latach 2000-2009.

Raporty

Zoonozy przenoszone przez ptaki wolno żyjące.

Jaki to ptak? 59

Pustułeczka Falco naumanni.

Recenzje

Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Naubauer G., Chylarecki P. (red.). 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań

Chmielewski S., Stelmach R. (red.). 2009. Ostoje Ptaków w Polsce - wyniki inwentaryzacji, część I. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań


Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 42 (1), 2001 Notatki Ornitologiczne 42 (1), 2001

M.in.: rozród zimorodka, mewa blada w Polsce, jesienna migracja gęsi w Polsce, lęgowy edredon, agresywne sroki

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXI/3/2010 Przegląd Przyrodniczy XXI/3/2010

Ekspansja dławisza okrągłolistnego, grzyby Poj. Kaszubksiego, rzadkie ptaki ...

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...