Ornis Polonica 53 (2), 2012

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0067

W sklepie dodano: 23 sierpnia 2012

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Ornis Polonica, Tom 53, Zeszyt 2, 2012

 Treść

Stan populacji lęgowej łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w Polsce
Awifauna lęgowa Czerwonego Bagna w Kotlinie Biebrzańskiej

Raporty

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2011.

Przeglądy

Ptaki środowisk skalnych południowej Polski

Jaki to ptak?

Recenzje

Wspomnienie

Dr Marek Keller (1952-2012)

Inni kupili:
Ornis Polonica 53 (1), 2012 Ornis Polonica 53 (1), 2012

Zmiany ilościowe w awifaunie lęgowej stawów milickich; noclegowiska gęsi w Polsce...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2012 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2012

Znaczenie karpackich dolin rzecznych dla ptaków lęgowych; Łabędź czarnodzioby ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2012 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2012

Populacja puszczyka uralskiego w Beskidzie Śl.; przeloty błotniaków; modliszka

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...