Ornis Polonica 53 (4), 2012

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0069

W sklepie dodano: 4 marca 2013

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka

Polecamy również

Sokół wędrowny

Sokół wędrowny

Monografia zawiera obszerny przegląd dotychczasowych opracowań naukowych

Cena: 22,00
Ornis Polonica, Tom 53, Zeszyt 3, 2012

Treść
 
 
Biologia lęgowa wąsatki Panurus biarmicus na Jeziorze Łoniewskim w latach 1987–2009.
Zimowanie ptaków wodnych na terenach zurbanizowanych w Polsce w latach 2007–2009.
Rozwój populacji lęgowej krogulca Accipiter nisus w Łodzi w początkach XXI wieku.
Czynniki wpływające na skład diety puszczyka uralskiego Strix uralensis na Pogórzu Środkowobeskidzkim.
Liczebność i rozmieszczenie sów Strigiformes w lasach Pogórza Strzyżowskiego.
Gniazdowanie grzywacza Columba palumbus w bliskim sąsiedztwie pustułki Falco tinnunculus.
Próba poligynii u trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus na Stawach Milickich.
Krowia sierść jako materiał budulcowy gniazda kawki Corvus monedula – przypadek wyrywania włosia z żywego zwierzęcia.
Drugie stwierdzenie lęgu sieweczki morskiej Charadrius alexandrinus
w Polsce.
Jaki to ptak? Zagadka numer 69: Łozówka Acrocephalus palustris.
 


Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...