Ornis Polonica 54 (3), 2013

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0072

W sklepie dodano: 17 stycznia 2014

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Ornis Polonica, Tom 54, Zeszyt 3, 2013

Żywiciele i pora rozrodu kukułek Cuculus canorus w Polsce: analiza danych obrączkowania i kart gniazdowych

Cenne i nieliczne ptaki lęgowe na Obszarze Specjalnej Ochrony Puszcza Knyszyńska

Zgrupowanie ptaków lęgowych Pustyni Błędowskiej w gradiencie sukcesji

Metody

Zwiększenie wykrywalności sójek Garrulus glandarius przy użyciu stymulacji dźwiękowej

Notatki

Wysokie zagęszczenie jarzębatki Sylvia nisoria w Kotlinie Biebrzańskiej w latach 2012 i 2013

Wysoka liczebność kropiatki Porzana porzana na Bagnach Rozwarowskich w 2011 roku – uwagi na temat metodyki liczeń

Występowanie puszczyka Strix aluco na terenie Warszawy w latach 2005–2010

Drugie stwierdzenie mewy różowej Rhodostethia rosea w Polsce

Stwierdzenie strepeta Tetrax tetrax na Lubelszczyźnie

Jaki to ptak?
 
Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013

Znaczenie bociana dla społeczeństwa; wilk a gospodarka łowiecka; gadożer ...

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2013 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2013

Popielicowate Ślężańskiego pk; Chomik europejski w Krakowie; Awifauna doliny Pilicy

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2013 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2013

Sukcesja na podmokłych terenach otwartych; Chomik europejski w pow. oświęcimskim ...

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...