Notatki Ornitologiczne 47 (4), 2006 Notatki Ornitologiczne 47 (4), 2006

M.in.: bielik w P.Augustowskiej, szponiaste Kot. Śremskiej, pierzenie włochatek, biegus karłowaty, wąsatki...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 47 (3), 2006 Notatki Ornitologiczne 47 (3), 2006

M.in. pójdźka w Polsce, ptaki Neru, metoda na dz. białoszyjego, płeć mew, słowik syberyjski,pokarm gąsiorka...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 47 (2), 2006 Notatki Ornitologiczne 47 (2), 2006

M.in.: pokarm pustułek, płomykówka na Podlasiu, dzięcioł średni w Dąbr. Krotoszyńskich, rzadkie gatunki w 2005

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 47 (1), 2006 Notatki Ornitologiczne 47 (1), 2006

M.in.: biol. lęgowa gąsiorka, siewki złote w Polsce, wędrówka sieweczki obrożnej, dzięcioł zielonosiwy, kraska

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 46 (4), 2005 Notatki Ornitologiczne 46 (4), 2005

M.in.: remiz na Stawach Milickich, lęgi muchołówki małej, gniazdowanie ohara, ołów w piórach śmieszek, nurogęś

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 46 (3), 2005 Notatki Ornitologiczne 46 (3), 2005

M.in.: lęgi dzięcioła dużego, pierzenie sów jarzębatych, rzadkie gatunki w 2004r.,mewowce na Stawach Przygodz.

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 46 (2), 2005 Notatki Ornitologiczne 46 (2), 2005

M.in.: mewy w środkowej Polsce, awifauna "Jez. Łuknajno", rzadkie ptaki pomorza, komunikacja dźwiękowa, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 46 (1), 2005 Notatki Ornitologiczne 46 (1), 2005

M.in. rozród zaganiacza, wykorzytsanie osiki przez ptaki, liczebność kormoranów, oznaczanie płci śmieszek

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

M.in.: pokarm pustułki, jemiołuszki w Poznaniu, rozpoznaw. muchołówek po śpiewie, dzięcioł białogrzbiety, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004

M.in.: sowy Ziemi Kłodzkiej, żerowanie brodźca śniadego, mewy w Wielkopolsce, rzadkie gatunki 2003r., ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 44 (4), 2003 Notatki Ornitologiczne 44 (4), 2003

M.in. bielik na Śląsku, lelek w Borach Stobrawskich, sieweczka szara, lęg mieszany łabędzi, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 44 (3), 2003 Notatki Ornitologiczne 44 (3), 2003

M.in.: awifauna Pasłęki, przelot mew, ptaki Dolnej Noteci, rzadkie gatunki 2002r., sowa jarzębata, jemiołuszki

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 44 (2), 2003 Notatki Ornitologiczne 44 (2), 2003

M.in.: dzięcioły średni i duży w dol. Odry, ptaki Gór Stołowych, skoty nazw w badaniach terenowych, żołna, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 44 (1), 2003 Notatki Ornitologiczne 44 (1), 2003

M.in. ptaki białowieskiego PN, rozród kormorana, ocena liczebności dz. średniego, agresja dzięciołów, sowy ŚPN

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczny 43 (3), 2002 Notatki Ornitologiczny 43 (3), 2002

M.in.:biol. lęgowa kuropatwy, szponiaste Lasów Strzelińskich, awifauna środkowej Odry, rzadkie gat. 2001r. ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 43 (1), 2002 Notatki Ornitologiczne 43 (1), 2002

M.in.: dubelt na Niz. Północnopodlaskiej, pokarm myszołowa, ptaki Z. tarnowksiej, szponiaste i kruk, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 42 (2), 2001 Notatki Ornitologiczne 42 (2), 2001

M.in.: gniazdowanie czeczotki na Pobrz. Bałtyku, ptaki dol. Nidy, obrączkowane mewy, wiek piskląt bogatki, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...