Ornis Polonica 54 (4), 2013 Ornis Polonica 54 (4), 2013

Zmiany liczebności wróbla; Ptaki i napowietrzne linie elektroenergetyczne; ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 54 (3), 2013 Ornis Polonica 54 (3), 2013

Żywiciele i pora rozrodu kukułek; Zwiększenie wykrywalności sójek; Puszczyk w W-wie

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 54 (2), 2013 Ornis Polonica 54 (2), 2013

Wiosenna wędrówka łabędzi w Kotlinie Biebrzańskiej; Rzadkie ptaki obserwowane w 2012

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 54 (1), 2013 Ornis Polonica 54 (1), 2013

Wymieranie populacji lęgowej błotniaka zbożowego; Kartograficzne atlasy awifauny ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 53 (4), 2012 Ornis Polonica 53 (4), 2012

Zimowanie ptaków wodnych na terenach zurbanizowanych; Biologia lęgowa wąsatki ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 53 (3), 2012 Ornis Polonica 53 (3), 2012

Zagęszczenie samców derkacza w Polsce; Występowanie podgatunków gęsi zbożowej ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 53 (2), 2012 Ornis Polonica 53 (2), 2012

Łabędź krzykliwy w Polsce; Awifauna lęgowa Czerwonego Bagna; Rzadkie ptaki w 2011r.

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 53 (1), 2012 Ornis Polonica 53 (1), 2012

Zmiany ilościowe w awifaunie lęgowej stawów milickich; noclegowiska gęsi w Polsce...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 52 (4), 2011 Ornis Polonica 52 (4), 2011

Śródlądowa migracja rybitwy popielatej;zmiany w taksonomii;fenologia lęgów kormorana

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 52 (3), 2011 Ornis Polonica 52 (3), 2011

Występowanie dzięciołów (drzewostany chronione i użytkowe); Chów wsobny; czajka..

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 52 (2), 2011 Ornis Polonica 52 (2), 2011

Liczne gniazdowanie rybitwy białoskrzydłej; Zimowanie podgatunków kawki; ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 52 (1), 2011 Ornis Polonica 52 (1), 2011

Zimowanie czajki i siewki złotej;spadek liczebności kulika wielkiego; jakość śpiewu

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 51 (4), 2010 Ornis Polonica 51 (4), 2010

Ekspansja nurogęsi w Karpatach, czarnowron w Polsce, sowy Kampinoskiego PN ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 51 (3), 2010 Ornis Polonica 51 (3), 2010

Ekologia rozrodu dymówki; mewy w Dol. Wisły; wodnik, kszyk i słonka; gęsi

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 51 (2), 2010 Ornis Polonica 51 (2), 2010

Awifauna trzcinowisk i ptaki łąkowe pól irygacyjnych we Wrocławiu; gęsi ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 51 (1), 2010 Ornis Polonica 51 (1), 2010

Dzięcioł czarny, buk i siniak; cierniówka w Wielkopolsce; biometryka łysek, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 50 (4), 2009 Notatki Ornitologiczne 50 (4), 2009

Kraska w pł-zach. Polsce; występowanie, ekologia i wykrywanie zaroślówki; pióra w badaniach naukowych...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 50 (2), 2009 Notatki Ornitologiczne 50 (2), 2009

Ekologia rozrodu łozówki, awifauna Narwińskiego PN, rzadkie ptaki w 2008r., kuropatwa na Wyż. Lubelskiej....

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...