Otwornice i paleośrodowisko formacji ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0203

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 8,00

Do koszyka
Otwornice i paleośrodowisko formacji badenianu (miocen środkowy) na obszarze Górnego Śląska

Autorka: Małgorzata Gonera

Treść

Wstęp.
   Opinie na temat środowiska basenu sedymentacyjnego w badenianie.
   Geologiczne formacje badenianu.
   Otwornice jako wskaźniki środowiskowe.
   Podziękowanie.
Rejon badań i analizowany materiał.
   Regionalne uwarunkowania geologiczne.
   Lokalizacja profili.
   Podstawy zastosowanego podziału biostratygraficznego.
   Litologia i opróbowanie profili.
   Stratotypy formacji bedanianu i problem ich ochrony.
Otwornice planktoniczne
   Taksonomia.
   Kategorie faunistyczne jako wskaźniki środowiska pelagialu.
   Pionowa zmienność planktonu otwornicowego w profilach.
   Paleośrodowisko pelagialu.
Otwornice bentoniczne
   Kategorie faunistyczne jako wskaźniki środowiska bentalu.
   Pionowa zmienność bentosu otwornicowego w profilach.
   Paleośrodowisko bentalu.
Ewolucja paleośrodowiska badenianu.
   Uwarunkowania lokalne
   Typy cyrkulacji.
   Zmiany klimatu.
Podsumowanie i uwagi końcowe.
Piśmiennictwo
Summary.

Rok wydania: 2001
Wydawnictwo: PAN IOP

Liczba stron:

211

Format:

17x23,5 cm

ISSN:

0081-6760

Oprawa:

broszurowa

Ładowanie...