Parki Narodowe, Biuletyn KOP PAN

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ib-0107

W sklepie dodano: 14 marca 2017

udostępnij

Cena: 38,00

Do koszyka
Parki Narodowe, Biuletyn KOP PAN 2012-2013

 Treść

Rok Ochrony Przyrody Ojczystej.
Artykuły problemowe i przeglądowe.
Rola polskich parków narodowych w ochronie przyrody.
Dziesięć priorytetów w ochronie przyrody parków narodowych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Zarządzanie populacjami zwierząt łownych w parkach narodowych.
Problemy ochrony porostów w polskich parkach narodowych.
Aktualne problemy funkcjonowania ochrony parków narodowych z perspektywy organizacji pozarządowych.
Percepcja społeczna ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym: wsparcie czy przeszkoda?
Zagrożenia dla trwałości populacji rzadszych gatunków ptaków w naszych parkach narodowych.
Czy możliwa jest skuteczna ochrona polskich parków narodowych? Przykład Słowińskiego Parku Narodowego.
Stanowiska Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2015 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2015

Monitoring gatunków zwierząt i roślin w Polsce; Śródlądowa obserwacja foki ...

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2016 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2016

Koń trojański ekosystemów wodnych?; Ochrona ex situ zagrożonych gatunków roślin

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2016 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2016

Polskie bociany czarne Ciconia nigra na zachodnim szlaku wędrówkowym i in.

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...