Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2002 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2002

M.in.: kondycja drzewostanów sosnowych w OPN, awifauna wodno-błotna osadników Zakładów Azotowych w Tarnowie

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 52 (4), 2011 Ornis Polonica 52 (4), 2011

Śródlądowa migracja rybitwy popielatej;zmiany w taksonomii;fenologia lęgów kormorana

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Dzikie życie 3/2012 Dzikie życie 3/2012

Rajd samorządowców po przepisach o ochronie przyrody; Memy, ekologia, mistyka ...

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXV/1/2014 Przegląd Przyrodniczy XXV/1/2014

Pająki i kosarze Lednickiego PK; Materiały do poznania mykobioty P.Białowieskiej

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 52 (3), 2011 Ornis Polonica 52 (3), 2011

Występowanie dzięciołów (drzewostany chronione i użytkowe); Chów wsobny; czajka..

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2002 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2002

M.in.: płazy i gady Przemkowskiego PK, sieć obszarów chronionych Emerald, lęgi żołny na Niz.Mazowieckiej,suseł

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Conservation of Grassland Birds in North America Conservation of Grassland Birds in North America

Understanding Ecological Processes in Different Regions, Report of the AOU Committee

Cena: 129,72 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2002 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2002

M.in.: awifauna Pogórza Wielickiego i Pogórza Bocheńskiego, powstanie i rozwój kolonii kormorana czarnego

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 52 (2), 2011 Ornis Polonica 52 (2), 2011

Liczne gniazdowanie rybitwy białoskrzydłej; Zimowanie podgatunków kawki; ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 52 (1), 2011 Ornis Polonica 52 (1), 2011

Zimowanie czajki i siewki złotej;spadek liczebności kulika wielkiego; jakość śpiewu

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2002 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2002

M.in.: introdukcja bobra europejskiego, nazewnctwo ptaków, ekspansja rukiewnika wschodniego w TPN, żółw błotny

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXIV/3/2013 Przegląd Przyrodniczy XXIV/3/2013

materiały z sesji naukowej: Dlaczego gatunki zagrożone są zagrożone?

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Dzikie Życie 2/2012 Dzikie Życie 2/2012

W sejmie ponownie o parkach narodowych; Wartość immanentna przyrody

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, IV/13/1959 Acta zoologica cracoviensia, IV/13/1959

Niesporczaki (Tardigrada) Polski I. Niesporczaki województwa krakowskiego

Cena: 2,60 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, IV/12/1959 Acta zoologica cracoviensia, IV/12/1959

Przyczynek do poznania fauny jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa

Cena: 2,60 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXIV/2/2013 Przegląd Przyrodniczy XXIV/2/2013

Zmiany liczebności kląskawki; Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2002 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2002

M.in.: dzięciołabiałogrzbiety na Niz. Północnopodlaskiej, ptaki stawów rybnych w Spytkowicach, popielica

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 51 (4), 2010 Ornis Polonica 51 (4), 2010

Ekspansja nurogęsi w Karpatach, czarnowron w Polsce, sowy Kampinoskiego PN ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...