Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold as a ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: us-0058

W sklepie dodano: 20 stycznia 2012

udostępnij

Cena: 33,60

Do koszyka
Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold as a pioneer species and its abilities to colonise initial habitats.
Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold jako gatunek pionierski i jego możliwości kolonizowania siedlisk inicjalnych + płyta CD


 Książka dwujęzyczna

Autorka: Aldona K. Uziębło

Głównym celem niniejszej pracy było zatem udowodnienie tezy o pionierskim charakterze gatunku przez przegląd jego cech biologicznych, określenie spektrum ekologicznego oraz możliwości kolonizacyjnych i adaptacyjnych do różnych typów siedlisk inicjalnych na podstawie:
6-letnich obserwacji jego udziału w odtwarzaniu pokrywy roślinnej na stałych powierzchniach, obejmujących popowodziowe siedliska inicjalne w reglu dolnym na obszarze Beskidu Żywieckiego i Gorców (Karpaty Zachodnie), oraz obserwacji dynamiki rozwoju fitocenoz w piętrze subalpejskim Babiej Góry (Beskid Żywiecki) na przestrzeni 14 lat;
zbioru informacji o cechach biologicznych, umożliwiających mu kolonizowanie siedlisk inicjalnych w całym zasięgu występowania gatunku w Polsce;
określenia warunków fitocenotycznych i siedliskowych, w jakich gatunek się pojawia (zdjęcia fitosocjologiczne w różnych typach fitocenoz w obrębie całego zasięgu i reprezentatywna dla nich analiza wybranych parametrów gleby);
analizy zmienności fenotypowej organów nadziemnych i nasion pochodzących z różnych obszarów geograficznych oraz różnych pięter klimatyczno-roślinnych jako przejawu plastyczności gatunku.

Zadania, jakie dodatkowo zrealizowano w trakcie prowadzenia zaplanowanych badań, to:
propozycja syntaksonomicznej klasyfikacji poszczególnych faz rozwojowych fitocenoz z udziałem lepiężnika wyłysiałego na podstawie danych o genezie i dynamice powstawania fitocenoz z jego udziałem,
określenie zagrożeń wynikających z jego specyficznych wymagań siedliskowych,
wskazanie na możliwości praktycznego zastosowania gatunku w technice bioinżynieryjnej łagodzenia skutków powodzi na obszarach górskich.

Rok wydania


2011

Wydawnictwo:


Uniw. Ślaski

Liczba stron:


236

Format:


19x24 cm

ISBN:


978-83-226-2046-5

Oprawa:


broszurowaInni kupili:
Rośliny łąkowe Rośliny łąkowe

Książka opisuje różnorodność gatunkową roślin tworzących zbiorowiska łąkowe

Cena: 59,7669,00 zł Więcej
Ekologia roślin Ekologia roślin

Trzecie wydanie znanego, nowoczesnego podręcznika ekologii ...

Cena: 63,7069,00 zł Więcej Do koszyka
Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z ... Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z ...

Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei 1962 w Polsce

Cena: 29,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...