Podstawy ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra-Nysa

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kp-0037

W sklepie dodano: 12 września 2011

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Podstawy ekorozwoju "Zielonej Wstęgi Odra-Nysa"

Redakcja: Daniela Sołowska, Jerzy Błoszyk

Treść

Projekt WWF "Zielona Wstęga Odra-Nysa" - ideą ekorozwoju obszarów polsko-niemieckich strefy nadgranicznej.
Strefa przygraniczna polsko-niemiecka jako obiekt badań naukowych.
Granica polsko-niemiecka - bariera przestrzenna czy granica łącząca.
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Strefa abiotyczna.
   Rzeźba terenu i geomorfologia.
   Ogólna charakterystyka hydrologiczna.
   Typy krążenia wód.
   Diagnoza warunków klimatycznych w odniesieniu do potrzeb rozwoju rolnictwa.
   Diagnoza warunków glebowych w odniesieniu do potrzeb rozwoju rolnictwa.
Strefa biotyczna
   Lasy.
   Flora roślin naczyniowych.
   Roślinność rzeczywista.
   Roślinność potencjalna i naturalne regiony geobotaniczne pogranicza polsko-niemieckiego.
  Fauna.
ŚRODOWISKO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
Diagnoza stanu środowiska społeczno-ekonomicznego obszary "Zielonej Wstęgi".
   Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne
   Dynamika zagospodarowania turystycznego gmin w latach 1991-1995 na przykładzie bazy noclegowej.
   Stan zagospodarowania turystycznego wybranych tras komunikacyjnych.
Źródła i stan zagrożenia środowiska przyrodniczego obszaru "Zielonej Wstęgi"
   Podatność środowiska przyrodniczego na degradację.
   Stan degradacji sfer środowiska przyrodniczego.
   Ocena stopnia środowiska przyrodniczego.
   Tempo i kierunki zmian w przyrodzie pod wpływem antropopresji.
   Charakterystyka źródeł i stopnia zanieczyszczenia atmosfery i gleb na potrzeby rolnictwa.
Synteza krajobrazowo-ekologiczna obszaru "Zielonej Wstęgi"
   Znaczenie syntez krajobrazowych w procesie ustalania zasad ekorozwoju.
   Koncepcja ochrony przyrody.
   Koncepcja leśnictwa proekologicznego.
   Koncepcja proekologicznego rolnictwa.
   Koncepcja rozwoju turystyki proekologicznej - "nieagresywnej" wobec środowiska przyrodniczego.
   Zasady ochrony oraz kształtowania przestrzeni i funkcji obszaru "Zielonej Wstęgi"

Rok wydania: 1999
Wydawnictwo: Kontekst

Liczba stron:

344

Format:

17x24 cm

ISBN:

83-907023-3-9

Oprawa:

broszurowa
Inni kupili:
Stan środowiska rzeki południowej Polski Stan środowiska rzeki południowej Polski

Stan środowiska rzeki południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty

Cena: 8,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2002 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2002

M.in.: ptaki wodne stawów rybnych koło Pawłowic Śl., tojad dzióbaty w RPN, popielica w Beskidzie Małym

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIX/3-4/2008 Przegląd Przyrodniczy XIX/3-4/2008

Biologia lęgowa kowlaika, czarka austriacka, notatki mikologiczne, roślinność łąk i muraw, ...

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...