Polski leksykon fitopatologiczny

Dostępność: dostępny w ok 7 dni roboczych

Nr produktu: sg-0085

W sklepie dodano: 17 listopada 2014

udostępnij

Cena: 45,00

Do koszyka
Polski leksykon fitopatologiczny

 Autor: Selim Kryczyński

Wieloletni kontakt z pisanymi i mówionymi tekstami fitopatologicznymi utwierdził autora tego leksykonu w przekonaniu, że język używany przez fitopatologów wymaga uporządkowania. Język służy bowiem do porozumiewania się, a jeśli używa się nieprecyzyjnych czy wręcz bałamutnych terminów, prowadzi to tylko do nieporozumień. Ten brak precyzji czy błędy terminologiczne niekiedy tylko są skutkiem braku należnej staranności w formułowaniu myśli. Najczęściej są one wynikiem pewnych tendencji przejawiających się we współczesnej nauce. Pierwszą z nich jest bezkrytyczne często zapożyczanie „wygodnych” terminów z dominującego obecnie w naukach przyrodniczych języka angielskiego. Drugą jest zapożyczanie przez fitopatologów terminów używanych w innych dziedzinach wiedzy i przystosowywanie ich do potrzeb języka fitopatologii. Czasem prowadzi to też do nieporozumień. Wreszcie trzecia, najważniejsza chyba przyczyna, to powszechne używanie języka fitopatologicznego przez specjalistów z innych dziedzin zajmujących się zagadnieniami z pogranicza fitopatologii. Ludziom tym zdarza się używać terminów z dziedziny fitopatologii w niewłaściwych znaczeniach czy kontekstach. Czasem nawet specjaliści używają pewnych określeń w niewłaściwych znaczeniach. Pewien profesor na poważnym sympozjum Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego używał w swoim wystąpieniu terminu „patotyp” w oczywistym znaczeniu „szczep” i nie był w stanie dostrzec w tym niczego złego, nawet kiedy zwrócono mu na to uwagę. Autor leksykonu postanowił zająć się „prostowaniem ścieżek”, podając właściwe znaczenia, zakresy i konteksty dla poszczególnych określeń, a także podstawowe informacje o obiektach, zjawiskach i ludziach z dziedziny fitopatologii.
Język nauki powinien być językiem możliwie precyzyjnym i jednoznacznym. Pierwszym zadaniem tego leksykonu jest, aby w dziedzinie fitopatologii tak się właśnie działo. Autor ma 45-letni staż czynnej pracy w tej dziedzinie i to pracy w znacznej części dydaktycznej, a więc zmuszającej do poprawnego i precyzyjnego operowania językiem fitopatologii. Poza kilkoma wydawnictwami podręcznikowymi, autor  miał swój udział w tworzeniu „Słownika fitopatologicznego” (Kryczyński i współaut., 2002). Słownik ten jest jednak znacznie uboższy od obecnego leksykonu, bo nie ma w nim wielu uwzględnionych w obecnej pozycji kategorii haseł (np. nazwy chorób roślin i wywołujących je patogenów, nazwy fungicydów, tytuły czasopism zamieszczających teksty fitopatologiczne, nazwy placówek fitopatologicznych, biogramy fitopatologów). Równie natomiast jak ten leksykon bogata jest „Encyklopedia ochrony roślin”, książka będąca efektem zbiorowej pracy kilkunastu specjalistów wydana przez PWRiL w 1965 roku. Od tamtej pory upłynęło jednak już niemal pół wieku i wiele się w fitopatologii zmieniło.

Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: SGGW
Liczba stron: 302
Format: 17x24 cm
ISBN: 9788375835526
Oprawa: twarda

Inni kupili:
Ptaki; Wróblowe Europy, cz. II Ptaki; Wróblowe Europy, cz. II

Opisy 13 rodzin i 111 gatunków ptaków

Cena: 52,5054,50 zł Więcej Do koszyka
Podstawy gospodarki leśnej Podstawy gospodarki leśnej

Podręcznik jest syntezą wiedzy o prowadzeniu gospodarki leśnej w lasach Polski

Cena: 69,00 Więcej Do koszyka
Projektowanie ogrodu i krajobrazu Projektowanie ogrodu i krajobrazu

Projektowanie ogrodu i krajobrazu. Wybór tekstów

Cena: 35,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...