Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: uk-0035

W sklepie dodano: 9 marca 2013

udostępnij

Cena: 33,90

Do koszyka
 Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie)

Redakcja: Mirosław Karasiewicz, Piotr Hulisz, Marcin  Świtoniak

Monografia składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest środowisku przyrodniczemu badanego obiektu na tle Pojezierza Brodnickiego i Brodnickiego Parku Krajobrazowego. W drugiej przedstawiono wyniki szczegółowych interdyscyplinarnych studiów dotyczących samego zagłębienia w rezerwacie Retno. Trzecia część to podsumowanie uzyskanych wyników. Program prac i zastosowane metody nawiązują do podobnych trendów w innych ośrodkach naukowych, natomiast nasze podejście jest kontynuacją i rozwinięciem badań prowadzonych przez Profesora dr. hab. Władysława Niewiarowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pozwoliło to na uzyskanie szerokiego spektrum różnorodnych danych, umożliwiających rekonstrukcję przemian zachodzących w tym zamkniętym basenie sedymentacyjnym, z jednoczesną możliwością nawiązania do wcześniejszych badań tego typu na Pojezierzu Brodnickim.

Treść

Przedmowa
Charakterystyka środowiska przyrodniczego otoczenia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno
   Położenie geograficzne, warunki meteorologiczne, rzeźba terenu i pokrywa glebowa
   Hydrologia jeziora Retno i jego zlewni
Rekonstrukcja zmian środowiska na podstawie analizy osadów w obrębie zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno
   Cel i zakres badań
   Budowa geologiczna i geneza zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno na tle najbliższego otoczenia
   Wpływ denudacji antropogenicznej na pokrywę glebową zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno
   Współczesna roślinność zagłębienia wytopiskowego w rezerwacie Retno
   Historia roślinności i klimatu zarejestrowana w małym bezodpływowym zagłębieniu w rezerwacie Retno
   Przemiany lokalnej szaty roślinnej na torfowisku w bezodpływowym zagłębieniu w rezerwacie Retno
   Metody badań fizykochemicznych i chemicznych osadów zagłębienia w rezerwacie Retno
   Zmiany fizykochemicznych i chemicznych właściwości osadów w odniesieniu do etapów rozwoju zagłębienia w rezerwacie Retno
   Ewolucja zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno w świetle badań
interdyscyplinarnych
Podziękowania
O autorach

Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: UMK w Toruniu
Liczba stron: 162
Format: 21x30 cm
ISBN: 978-83-231-2843-4
Oprawa: broszurowa

Ładowanie...