Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000

Dostępność: dostępny

Nr produktu: az-1958

W sklepie dodano: 10 sierpnia 2015

udostępnij

Cena: 79,0073,00

Do koszyka
Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000 leśnictwo łowiectwo i rybactwo

 Autor: Wojciech Radecki

Przedmiotem opracowania jest system prawny ochrony przyrody w Polsce. Autor uwzględnił w swoich rozważaniach akty prawa międzynarodowego i unijnego, a także niektóre rozwiązania prawa czeskiego i słowackiego. Wzbogacił je również o omówienie poglądów doktryny, wnioski de lege ferenda oraz obszerną bibliografię. Publikacja stanowi cenne źródło informacji dla urzędników administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę środowiska, osób zajmujących się leśnictwem, łowiectwem i rybactwem oraz wszystkich zainteresowanych prawem ochrony przyrody. Wojciech Radecki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. problematykę prawną postępowania z odpadami; autor komentarza do ustawy o odpadach oraz komentarza do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rok wydania

2014

Wydawnictwo:

LexisNexis

Liczba stron:

398

Format:

14,5x20,5 cm

ISBN:

978-83-278-0937-7

Oprawa: 

broszurowa

Inni kupili:
Zwierzęta a drogi Zwierzęta a drogi

Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt

Cena: 28,90 Więcej
Problematyka opracowań ekofizjograficznych do ... Problematyka opracowań ekofizjograficznych do ...

Problematyka opracowań ekofizjograficznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Cena: 36,00 Więcej Do koszyka
Sztuka tropienia zwierząt Sztuka tropienia zwierząt

Fachowy podręznik do rozpoznawania tropów i odczytywania śladów zostawianych ...

Cena: 48,90 Więcej
Ładowanie...