Prawo korzystania z zasobów środowiska ...

Dostępność: dostępny w ok. 5 dni roboczych

Nr produktu: 19385/az/3182

W sklepie dodano: 12 lutego 2020

udostępnij

Cena: 59,90

Do koszyka

Polecamy również

Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze ...

Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze ...

Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze Wielkopolski i Pomorza Zachodniego

Cena: 17,0032,00 zł
Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą ...

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą ...

Reżimu hydrologiczny Wisły, zmiany jakości wody, zawartość węgla organicznego ...

Cena: 30,00
Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego

Autorki:
Anna Barczak , Adrianna Ogonowska

Zebrane w opracowaniu artykuły dotyczą różno­rodnych zagadnień związanych z zadaniami orga­nów samorządu terytorialnego w zakresie ochrony i gospodarowania zasobami środowiska. Problema­tyka ukazana została z uwzględnieniem przemian zachodzących w systemie prawnym. Można stwier­dzić, że podniesione zostały najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania administracji publicz­nej na szczeblu lokalnym.

Reasumując, przygotowane opracowanie jest cen­nym zbiorem rozważań związanych z prawem ochrony środowiska. Może ono stanowić istotny głos w ciągle trwającej dyskusji nad zadaniami ad­ministracji publicznej przy realizacji zasady zrów­noważonego rozwoju (określanego również jako ekorozwój). Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Wrzoska

Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Uniw. Szczeciński
Liczba stron: 336
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-83-7972-302-7
Oprawa: broszurowa

Ładowanie...