Polityka ochrony środowiska w sektorze.. Polityka ochrony środowiska w sektorze..

Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej (-10%)

Cena: 15,5024,90 zł Więcej Do koszyka
Przyrodnicza konkurencyjność regionów Przyrodnicza konkurencyjność regionów

Głównym założeniem niniejszej monografii była próba oceny wpływu środowiska ...

Cena: 21,0042,00 zł Więcej Do koszyka
Ryzyko ekologiczne w działalności banku Ryzyko ekologiczne w działalności banku

Proekologiczna reorientacja banków. Przesłanki proekologicznej reorientacji ...

Cena: 25,0048,00 zł Więcej Do koszyka
Zielony rynek finansowy Zielony rynek finansowy

Na współczesnym rynku finansowym zachodzą zmiany prowadzące do uwzględniania wymogów ekologicznych

Cena: 31,0049,90 zł Więcej Do koszyka
Ustawa o ochronie przyrody Komentarz Ustawa o ochronie przyrody Komentarz

Obecne piąte wydanie ukazuje się po dwóch latach od poprzedniego

Cena: 131,90149,00 zł Więcej Do koszyka
Prawo korzystania z zasobów środowiska ... Prawo korzystania z zasobów środowiska ...

Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego

Cena: 59,90 Więcej Do koszyka
Gospodarka a środowisko i ekologia Gospodarka a środowisko i ekologia

CZwiązki zachodzące między gospodarką a środowiskiem

Cena: 45,0050,00 zł Więcej Do koszyka
Prawa zwierząt Praktyczny przewodnik Prawa zwierząt Praktyczny przewodnik

Zakres ochrony przypisany poszczególnym kategoriom zwierząt; przestępstwo znęcania..

Cena: 36,9039,00 zł Więcej Do koszyka
Odpowiedzialność za środowisko Odpowiedzialność za środowisko

Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrod.

Cena: 46,7049,00 zł Więcej Do koszyka
Ocena oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na środowisko

Autor przedstawia procedurę oceny oddziaływania na środowisko

Cena: 105,00119,00 zł Więcej Do koszyka
Bezpieczeństwo ekologiczne ... Bezpieczeństwo ekologiczne ...

Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych

Cena: 42,5045,00 zł Więcej Do koszyka
Ustawa o odpadach Komentarz Ustawa o odpadach Komentarz

Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej ustawy

Cena: 186,00199,00 zł Więcej Do koszyka
Ornitologia kryminalna Ornitologia kryminalna

Przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie patologiom związanym z przedmiotową tematyką

Cena: 79,9085,00 zł Więcej Do koszyka
Prawo ochrony środowiska 2019 Prawo ochrony środowiska 2019

Stan prawny: 12 maja 2019r.

Cena: 26,2029,90 zł Więcej Do koszyka
Prawo ochrony środowiska Komentarz Prawo ochrony środowiska Komentarz

Najczęściej powoływane w orzeczeniach sądów administracyjnych (piąte wydanie)

Cena: 225,00249,00 zł Więcej Do koszyka
Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej

Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody

Cena: 63,0069,90 zł Więcej Do koszyka
Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska

wyd.14/2020

Cena: 27,5029,90 zł Więcej Do koszyka
Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000

Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000 leśnictwo łowiectwo i rybactwo

Cena: 73,0079,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...