Problemy fitogeograficzne i ... (USZK)

Dostępność: dostępny

Nr produktu: us-0009/

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 32,0017,00

Do koszyka
Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej,

Autorka: Beata Babczyńska-Sendek

Niewielkie zbicie narożnika (grzbiet) książki

 Praca dotyczy flory kserotermicznej oraz zbiorowisk muraw kserotermicznych Wyżyny Śląskiej. Pierwsza część książki jest poświęcona florze; omówiono tu rozmieszczenie oraz siedliska poszczególnych taksonów, a także przedstawiono ich przynależność do elementów geograficznych. Wskazano te z nich, które na Wyżynie osiągają granice swych zasięgów. Przedstawiono lokalne rozmieszczenie gatunków kserotermicznych oraz przedyskutowano prawdopodobne drogi ich migracji na ten teren w okresie polodowcowym. Dokonano porównania flory kserotermicznej Wyżyny Śląskiej z analogicznymi florami terenów do niej przyległych. Zagadnienia związane z florą udokumentowano kartograficznie.
Druga część pracy dotyczy zespołów i zbiorowisk muraw kserotermicznych, których występowanie stwierdzono na terenie Wyżyny. Przedstawiono charakterystykę fitosocjologiczną oraz siedliskową poszczególnych syntaksonów. Porównano je z podobnymi zbiorowiskami opisywanymi z terenu Polski oraz krajów ościennych. Ostatni rozdział pracy poświęcono problemom znikania gatunków kserotermicznych na tle przekształceń, jakim podlegają współcześnie zbiorowiska muraw kserotermicznych Wyżyny Śląskiej.
 

Rok wydania

2005

Wydawnictwo:

Uniw. Śląski

Liczba stron:

240

Format:

17x24 cm

ISBN:

83-226-1416-0

Oprawa:

broszurowa

Inni kupili:
Antropogeniczne zmiany w ekosystemach... Antropogeniczne zmiany w ekosystemach...

Podręcznik jest cenną pozycją na rynku wydawniczym, ponieważ brak książek, które przedstawiają problem ...

Cena: 21,00 Więcej Do koszyka
Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich

Opowieść o jednym z najważniejszych odkryć paleontologicznych ostatnich lat

Cena: 26,9028,50 zł Więcej Do koszyka
Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z ... Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z ...

Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei 1962 w Polsce

Cena: 29,90 Więcej
Ładowanie...