Problemy ochrony przyrody w Polsce

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ib-0106

W sklepie dodano: 14 marca 2017

udostępnij

Cena: 39,00

Do koszyka
Problemy ochrony przyrody w Polsce

Treść

Jubileusz 80 rocznicy urodzin Profesora Romualda Olaczka.
Profesor Romuald Olaczek – badacz i promotor polskiej przyrody.
Czy działa system ochrony przyrody w Polsce? Głos w dyskusji.
Znaczenie zintegrowanych badań ekologiczno-genetycznych w ochronie gatunków rzadkich.
Wybrane problemy w ochronie przyrody w Polsce i proponowane kierunki zmian.
Propozycja standaryzacji kryteriów regionalnej oceny zagrożenia gatunków roślin na przykładzie Dolnego Śląska.
O potrzebie głębokich reform w polskiej ochronie przyrody.
Stan i perspektywy rozwoju amatorskiego ruchu mykologicznego w Polsce.
Stan i perspektywy rozwoju amatorskiego ruchu mykologicznego w Polsce – 10 lat później.
Związki badań środowiska przyrodniczego z funkcjonowaniem parków krajobrazowych.
Nowe spojrzenie na ochronę grzybów.
Badania krajobrazu i starania o jego ochronę w ośrodku krakowskim (wybrane zagadnienia i przegląd publikacji).
Obecność i znaczenie sacrum w krajobrazie oraz nowe kierunki badań.
Ochrona przyrody przed ludźmi czy dla ludzi?
Rola i zadania badań leśnych w ochronie przyrody w lasach.
Działalność Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk na rzecz zachowania w warunkach ex situ różnorodności flory naturalnej Polski w świetle realizacji międzynarodowych konwencji i strategii bioróżnorodności.
 
Inni kupili:
Ptaki Śląska 20/2013 Ptaki Śląska 20/2013

Zimowanie krzyżówki we wrocławiu; Biologia rozrodu trzcinniczka; Nocowanie żurawi...

Cena: 20,00 Więcej Do koszyka
Ptaki Śląska 21/2014 Ptaki Śląska 21/2014

Ptaki Zb. Goczałkowickiego i Kuźnica Warężyńska; zanik dzierlatki; zimowanie dudka

Cena: 23,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2015 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2015

Monitoring gatunków zwierząt i roślin w Polsce; Śródlądowa obserwacja foki ...

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...