Problemy środowiska przyrodniczego - 17 foliogramów

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: go-0009

W sklepie dodano: 30 czerwca 2011

udostępnij

Cena: 299,00

Do koszyka
Problemy środowiska przyrodniczego - 17 foliogramów

Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach biologii w gimnazjum.

Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przed­stawienie tematu (rysunki, zdjęcia wykonane pod mikroskopem, schematy) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu.

1. Zmiana krajobrazu wywołana działalnością ludzką.
2. Niekorzystne zmiany środowiska.
3. Krążenie węgla w przyrodzie.
4. Emisja dwutlenku węgla.
5. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce.
6. Efekt cieplarniany.
7. Stężenie SO2 w powietrzu Polski.
8. Zanieczyszczenie gleby substancjami pochodzącymi z działalności ludzkiej.
9. Składowanie odpadów.
10. Zakłócenia naturalnych obiegów.
11. Transport i turystyka.
12. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych.
13. Pożary lasów.
14-15.Tablice do oznaczania klasy czystości.
16. Schemat zarastania jezior.
17. Porównanie jeziora oligotroficznego i eutroficznego.

Oblicz ratę
Ładowanie...