Przegląd Geograficzny 1/2008

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ig-p-0003

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 30,0015,00

Do koszyka
Przegląd Geograficzny 1/2008

Treść

Artykuły
90 lat Przeglądu Geograficznego.
Zarządzanie środowiskiem i jego pozycja w badaniach geograficznych.
Kierunki standaryzacji metod badań krajobrazu do celów praktycznych.
Inwazje obcych gatunków roślin - problem naukowy i praktyczny.
Analiza struktury przestrzennej i estymacji składu petrograficznego osadów fluwioglacjalnych Vistulianu w strefie marginalnej lobu Odry i na obszarach przyległych.
Rola płytkich ruchów osuwiskowych  w kształtowaniu stoków fliszowych (na przykładzie Beskidu Wyspowego i Bieszczadów).
Gwałtowne wezbrania małych cieków w Niecce Nidziańskiej.
Recenzje
Kronika
Ładowanie...