Przegląd Przyrodniczy XIX/3-4/2008 Przegląd Przyrodniczy XIX/3-4/2008

Biologia lęgowa kowlaika, czarka austriacka, notatki mikologiczne, roślinność łąk i muraw, ...

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIX/1-2/2008 Przegląd Przyrodniczy XIX/1-2/2008

Zeszyt ten zawiera materiały z sesji naukowej "Europejskie gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce ..."

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVIII/3-4/2007 Przegląd Przyrodniczy XVIII/3-4/2007

Rzadkie gatunki ślimaków i mrówek, grzyby wielkoowocnikowe, ptaki Dol. Obry, gawron w pow. pleszewskim

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVIII/1-2/2007 Przegląd Przyrodniczy XVIII/1-2/2007

Niniejszy zeszyt zawiera materiały z sesji "Kształtowanie ekosystemów leśnych na gruntach porolnych"

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVII/3-4/2006 Przegląd Przyrodniczy XVII/3-4/2006

Kózkowate i bogatkowate, Liczebność, rozmieszczenie i ekspansja kląskawki w Lubuskiem, mornele

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVII/1-2/2006 Przegląd Przyrodniczy XVII/1-2/2006

Grzybolubka purchawkowata, ptaki lęgowe Łagowskiego PK, ptaki Nysy i Z. Grodkowskiej, zimowanie mew na Odrze

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVI/3-4/2005 Przegląd Przyrodniczy XVI/3-4/2005

Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych, ptaki Poj. Kaszubksiego, i Gryżyńskiego PK, chrząszcze

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005 Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005

Sieć Natura 2000, planowanie przestrzenne w Polsce, Inwestycja liniowa w dolinie rzeki, płazy, zieleń, ...

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XV/3-4/2004 Przegląd Przyrodniczy XV/3-4/2004

Roślinność śródpolnych oczek wodnych, ptaki zbiorników wodnych Tójmiejskiego PK...

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XV/1-2/2004 Przegląd Przyrodniczy XV/1-2/2004

Chrząszcze, wodopójki, chruściki, grzyby wielkoowocnikowe, żółw błotny, ptaki Wielikątu, bóbr w Wielkopolsce

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003 Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni"

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIV/1-2/2003 Przegląd Przyrodniczy XIV/1-2/2003

Mszaki lublina, wodopójki, ptaki jez. Wielicko, ekstensywny wypas owiec a ochrona środowiska, nietoperze

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIII/4/2002 Przegląd Przyrodniczy XIII/4/2002

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002 Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002

Zeszyt zawiera materiały z konferencji herpetologicznej

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIII/1-2/2002 Przegląd Przyrodniczy XIII/1-2/2002

Pokarm puszczyka, nietoperze, kruk w Wielkopolsce, śluzowce, róże, pustułka w lesznie, ptaki Beki, kraby

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001 Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Dokąd zmierza ochrona przyrody?"

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XII/1-2/2001 Przegląd Przyrodniczy XII/1-2/2001

Mszaki Wrocławia, listera jajowata w Turwi, kuzkowate Drawieńskiego PN, mienrikowce Sudetów, J. Niedźwiedzia

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XI/4/2000 Przegląd Przyrodniczy XI/4/2000

Programy czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin, program badawczy ORPOL, mięczaki, gawron, pójdźka, drop

Cena: 1,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...