Przegląd Przyrodniczy XXV/1/2014 Przegląd Przyrodniczy XXV/1/2014

Pająki i kosarze Lednickiego PK; Materiały do poznania mykobioty P.Białowieskiej

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXIII/4/2012 Przegląd Przyrodniczy XXIII/4/2012

Macromycetes rezerwatu Cisowa, Prostoskrzydłe pow. pleszewskiego, monitoring kani

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXIII/3/2012 Przegląd Przyrodniczy XXIII/3/2012

Ochrona grzybów, budowa dróg a ochrona nietoperzy, Ramowa Dyrektywa Wodna i in.

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXIII/2/2012 Przegląd Przyrodniczy XXIII/2/2012

Drobne ssaki w pokarmie sów, awifauna stawów Wielikąt, karaczany w pow.pleszewskim

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXII/3/2011 Przegląd Przyrodniczy XXII/3/2011

Zeszyt zawiera materiały z sesji naukowej "Woda a ochrona przyrody"

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXII/2/2011 Przegląd Przyrodniczy XXII/2/2011

Ptaki Bagien Lipickich; Grzyby na ternie Nadl. Sarnaki; Chrząszcze ...

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXII/1/2011 Przegląd Przyrodniczy XXII/1/2011

Ocena jakođci wodz; gawron na Z. Jarocińskiej; rozprzestrzenianie dławisza; motyle

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXI/4/2010 Przegląd Przyrodniczy XXI/4/2010

Grzyby w Puszczy Białowieskiej, podgrzybek tęgoskórowy w Polsce, łabędź krzykliwy...

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXI/3/2010 Przegląd Przyrodniczy XXI/3/2010

Ekspansja dławisza okrągłolistnego, grzyby Poj. Kaszubksiego, rzadkie ptaki ...

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXI/2/2010 Przegląd Przyrodniczy XXI/2/2010

Zeszyt zawiera materiały z sesji naukowej "Ochrona bierna - przeszłość czy przyszłość ochrony przyrody"

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXI/1/2010 Przegląd Przyrodniczy XXI/1/2010

Ponowne odkrycie koślaczka stożkowatego, charakterystyka miejsc lęgowych dzięcioła czarnego i siniaka, ...

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XX/3-4/2009 Przegląd Przyrodniczy XX/3-4/2009

Restytucja roślinności torfowiskowej po przemysłowym wydobyciu torfu; ochrona przyrody - między utopią a ...

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XX/1-2/2009 Przegląd Przyrodniczy XX/1-2/2009

Ptaki lęgowe w krajobrazie rolniczym okolic Łagowa;zimowanie ptaków w zadrzewieniach śródpolnych w Łagowskim..

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIX/3-4/2008 Przegląd Przyrodniczy XIX/3-4/2008

Biologia lęgowa kowlaika, czarka austriacka, notatki mikologiczne, roślinność łąk i muraw, ...

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIX/1-2/2008 Przegląd Przyrodniczy XIX/1-2/2008

Zeszyt ten zawiera materiały z sesji naukowej "Europejskie gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce ..."

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVIII/1-2/2007 Przegląd Przyrodniczy XVIII/1-2/2007

Niniejszy zeszyt zawiera materiały z sesji "Kształtowanie ekosystemów leśnych na gruntach porolnych"

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVII/3-4/2006 Przegląd Przyrodniczy XVII/3-4/2006

Kózkowate i bogatkowate, Liczebność, rozmieszczenie i ekspansja kląskawki w Lubuskiem, mornele

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVII/1-2/2006 Przegląd Przyrodniczy XVII/1-2/2006

Grzybolubka purchawkowata, ptaki lęgowe Łagowskiego PK, ptaki Nysy i Z. Grodkowskiej, zimowanie mew na Odrze

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...