Przegląd Przyrodniczy V/1/1994

Dostępność: chwilowo niedostępny

Nr produktu: kpp-0011

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 1,00

Przegląd Przyrodniczy V/1/1994

Treść

ARTYKUŁY
Przemiany roślinności okrajka i potorfii torfowiska mszarnego "Wrzosiec
" (Puszcza Goleniowska).
Projekt przestrzennego zróżnicowania funkcji terenu Drawieńskiego Parku Narodowego.
Larwy chruścików Trichoptera z jezior Pojezierza Pomorskiego.
Wstępne badania nad chruścikami Trichoptera zbiorników wodnych Niziny Szczecińskiej.
Wyniki liczeń gęsi Anser w Polsce w listopadzie 1992 i styczniu 1993 r.
Ptaki wodno-błotne odcinka dolnej Odry między Czelinem a Bielinkiem w sierpniu 1992 r..
NOTATKI
Stanowisko kozioroga dębosza Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Cerambycidae) w dolinie środkowej Odry.
Występowanie mroczka pozłocistego Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839, na Nizinie Mazowieckiej i Podlaskiej.
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
KORESPONDENCJE
Wielki Kostarykański sukces.
SPRAWOZDANIA
Wyniki liczeń ptaków wodnych na szczecińskim wybrzeżu Bałtyku w sezonie zimowym 1992/1993.

Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...