Przegląd Przyrodniczy VI/2/1995

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0015

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 1,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VI/2/1995

Treść

ARTYKUŁY
Ochrona i zagrożenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Larwy chruścików Trichoptera czterech jezior różniących się trofią (północna Polska).
Chruściki Trichoptera pluskwiaki wodne Heteroptera zanikającego zbiornika koło Żabiego Rogu (północna Polska).
Zagęszczenia lęgowe srokosza Lanius exubitor w krajobrazie rolniczym Południowej Wielkopolski.
Stanowiska nocka dużego Myotis myotis w północno-wschodniej Polsce.
Nietoperze zimujące w jaskiniach tatrzańskich - wyniki spisów przeprowadzonych w sezonach 1992/93, 93/94 i 94/95.
Zimowy monitoring liczebności nietoperzy w centralnej i północno-wschodniej Polsce - luty 1994.
Zimowy spis nietoperzy w Poznaniu w 1994 roku.
Zimowy spis nietoperzy na Pomorzu Zachodnim w 1994 roku.
Nietoperze Chiroptera na strychach kościołów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Skład gatunkowy i wybiórczość kryjówek nietoperzy w Puszczy Kampinoskiej.
NOTATKI
Letnia obserwacja lodówki Clangula hyemalis na stawach rybnych w Ślesinie.
Stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus koło Chojny.
Zimowa obserwacja remiza Remiz pendulinus w dolinie Noteci.
Obserwacja stadka 8 szablodziobów Recurvirostra avosetta w dolinie Warty.
Nowe stanowisko gacka szarego Plecotus austracus (Fischer, 1829) w Puszczy Noteckiej.
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
KORESPONDENCJE
Wyspy Dziewicze - czy rzeczywiście dziewicze?
SPRAWOZDANIA
50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...