Przegląd Przyrodniczy VIII/3/1997

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0020

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 1,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VIII/3/1997

Treść

ARTYKUŁY
Rozpoznanie fizjograficzne, monitoring przyrody i badania naukowe na obszarach chronionych: stan i potrzeby;
Przyroda parków krajobrazowych jako obiekt badań;
Główne ekologiczno-krajobrazowe problemy i kierunki badawcze w parkach krajobrazowych;
Doświadczenia z opracowywania planu ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego;
Zagrożenia porostów i problemy ich ochrony;
Żebrowiec górski Pleurospermum austriacum w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym;
Stanowisko maliny moroszki Rubus chamaemorus w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym;
Perspektywy egzystencji grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes
Rekolonizacja głębokiego dna Wdzydz Południowych dowodem poprawy czystości jeziora;
Analiza ekologiczna makrozoobentosu estuariów południowo-wschodniego Bałtyku;
Ocena biotopów oraz typowanie gatunków lokalnie cennych jako jeden z celów badań faunistycznych na przykładzie analizy kózkowatych Coleoptera, Cerambycidae Lasów Mirachowskich (Pojezierze Kaszubskie, Kaszubski Park Krajobrazowy);
Problemy badań i ochrony troci jeziorowej Salmo trutta morpha lacustris L. w zlewni jeziora Wdzydze;
Walory ornitologiczne jeziora Wdzydze ze szczególnym uwzględnieniem szlachara Mergus serrator. Zagrożenia i propozycje ochrony;
Badania faunistyczne w Ińskim Parku Krajobrazowym;
Awifauna Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego;
Chiropterofauna Kaszubskiego Parku Krajobrazowego;
Bóbr Castor fiber L. we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym;
Zagospodarowanie i ochrona składowiska komunalnego Łężyce a ochrona Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego;
NOTATKI
Stanowisko skrzypu olbrzymiego Equisetum maximum Lam. w dolinie Regi w województwie szczecińskim;
Wolffia arrhiza (L.) Wimm. i Wolffietum arrhizae Miyaw. et J. Tx. 1960 na Pojezierzu Myśliborskim;
Pierwsza informacja o chruścikach Trichoptera na Ziemi Lubuskiej;
Dekada spisu nietoperzy '97 na Pomorzu;
AKTUALNOŚCI
Powstał Rogaliński Park Krajobrazowy;
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004

M.in.: sowy Ziemi Kłodzkiej, żerowanie brodźca śniadego, mewy w Wielkopolsce, rzadkie gatunki 2003r., ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...