Przegląd Przyrodniczy VIII/4/1997

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0021

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 1,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VIII/4/1997

Treść

ARTYKUŁY
Zmiany struktury ekologicznej krajobrazu w rejonie Polskiego Parku Narodowego w ciągu ostatnich 40 lat.
Kształtowanie szaty roślinnej na poboczach autostrad w prowincji Noord Holland (Holandia).
Możliwości optymalizacji ochrony ekosystemów źródliskowych doliny Chocieli koło Bobolic (Pomorze Zachodnie).
Postrzeganie Drawieńskiego Parku Narodowego przez turystów i społeczność lokalną.
Geobotaniczna charakterystyka Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy" na Dolnym Śląsku.
Interesujące stanowisko grzybów w Poznaniu.
Brioflorystyczne zróżnicowanie śródleśnych torfowisk mszarnych w okolicach Głodzina pod Białogardem.
Notatki florystyczne z Pomorza Zachodniego.
Nowe stanowiska roślin chronionych na Ziemi Lubuskiej.
Kserotermiczna roślinność na krawędziach doliny Płoni na Pojezierzu Myśliborskim.
Mięczaki Mollusca wybranych jezior Pojezierza Drawskiego.
Materiały do znajomości chruścików Trichoptera Białorusi.
Wyniki zasiedlania przez ptaki, ssaki i owady skrzynek lęgowych z trocinobetonu w Puszczy Niepołomickiej.
Awifauna rezerwatu "Miedzino".
Awifauna lęgowa łęgu olszowo-jesionowego Wyspy Puckiej w Szczecinie.
Zmiany liczebności par oraz rozmieszczenie lęgowisk siewkowców Charadrii na stałej powierzchni w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym.
Spadek liczebności kraski Coracias garrulus w zachodniej części Mazowsza i na Kielecczyźnie.
Obserwacje nad zimowaniem sowy uszatej Asio otus w Polsce Zachodniej.
Z polskimi wilkami do zjednoczonej Europy.
NOTATKI
Stanowisko ozorka dębowego Fistulina hepatica w okolicach Imielna w woj. konińskim.
Kolejne stanowiska wolfii bezkorzeniowej Wolffia arrhiza w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym.
Obserwacje tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym.
Intensywny przelot rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w okolicach Koła.
Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1996 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1996

M.in.: wilk w puszczy białowieskiej, podstawy ochrony zwierząt, szponiaste i boc. czarny w Beskidzie Sądeckimi

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010

Orzesznica w PK Promno; cietrzew i głuszec w Tatrzańskim PN; pająki w ryfugioach; skutki upraw roślin GM ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VI/3-4/1995 Przegląd Przyrodniczy VI/3-4/1995

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: Ochrona przyrody poza rezerwatami

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...