Przegląd Przyrodniczy XI/1/2000

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0026

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 1,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XI/1/2000

Treść

ARTYKUŁY
Nowe stanowiska roślin chronionych na terenie Nadleśnictwa Turek (zachodnia Wielkopolska).
Chruściki rzeki Rurzycy i Tywy na Nizinie Szczecińskiej (północno-zachodnia Polska).
Chruściki Trichoptera i chrząszcze wodne Coleoptera źródeł i ich odpływów okolic Drozdowa (północno-wschodnia Polska).
Motyle większe Macrolepidoptera okolic Pietrzykowa koło Żar (Ziemia Lubuska).
Zmiany liczebności błotniaka zbożowego Circus aeruginosus na Zamojszczyźnie (południowo-wschodnia Polska).
Obserwacje sokoła wędrownego Falco peregrinus w Polsce.
Wyniki obserwacji ptaków ujściowego odcinka doliny Noteci w latach 1995-1999.
NOTATKI
Smardz jadalny Morchella esculentanaparstniczka stożkowata Verpa conica na wydmie nadmorskiej w Kołobrzegu.
Pucinella distans (Jacq.) Parl. - nowy składnik flory synantropijnej miasta Pyrzyce.
Gniazdowanie zimorodka Alcedo atthis w dużej odległości od zbiorników wodnych.
Pierwsze stwierdzenie białorzytki pstrej Oenanthe pleschanka w Wielkopolsce.
Obserwacja tokujących nurów czarnoszyich Gavia arctica na Jez. Kaliszańskim.
Lęg kląskawki Saxicola torquata koło Torzymia na Ziemi Lubuskiej.
Notowania nocków posrebrzanych Vespertilio murinus w Bielsku Białej na Pogórzu Śląskim.
Rybołów Pandion haliaetus ponownie gniazduje na Ziemi Lubuskiej.
Zimowe stwierdzenie ohara Tadorna tadorna na jeziorze Wielgie w Dobiegniewie.
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 42 (2), 2001 Notatki Ornitologiczne 42 (2), 2001

M.in.: gniazdowanie czeczotki na Pobrz. Bałtyku, ptaki dol. Nidy, obrączkowane mewy, wiek piskląt bogatki, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...