Przegląd Przyrodniczy XI/2-3/2000

Dostępność: chwilowo niedostępny

Nr produktu: kpp-0027

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Przegląd Przyrodniczy XI/2-3/2000

Treść

 
ARTYKUŁY
Dokąd płynie Arka Noego - dylematy ochrony gatunków.
Użytki ekologiczne jako obszary konserwatorskiej ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem - próba krytycznego podejścia na przykładzie województwa pomorskiego;
Parki miejskie Wrocławia i Szczecina jako ostoje różnorodności florystycznej mchów - spektrum ekologiczne brioflory i proponowane metody ochrony.
Czynna ochrona roślin i zbiorowisk segetalnych i ruderalnych.
Ocena skuteczności pomnikowej ochrony przyrody na przykładzie Arboretum w Bydgoszczy.
Obszary silnie przekształcone szansą dla widłaczka torfowego Lycopodiella inundata.
Nowoczesne metody rozmnażania ginących gatunków storczyków w Polsce i na świecie.
Czerwona lista roślin naczyniowych Kalifornii - modelowy program ochrony flory w Stanach Zjednoczonych.
Najbardziej zagrożone wyginięciem rośliny naczyniowe Sudetów - problemy ochrony populacji regionalnych.
Chronione gatunki roślin wybranych obszarów gminy Karpacz.
Polityka względem gatunków drzew i krzewów jako element planów ochrony obszarów leśnych.
Ochrona sosny błotnej Pinus uliginosa A. Neumann na terenie Borów Dolnośląskich.
Populacja brzozy niskiej Betula humilis Schrank na terenie projektowanego rezerwatu "Ostoje Koszelewskie" w Welskim Parku Krajobrazowym.
Szanse zachowania rzadkich gatunków pająków (Aranei) na terenie rezerwatu przyrody "Bielinek".
Gatunki osłonowe (parasolowe) w ochronie owadów.
Miasta - szansa czy pułapka dla sokoła wędrownego Falco peregrinus.
Aktywna ochrona szansą dla cietrzewia Tetrao tetrix.
Populacja pójdźki Athene noctua na Zamojszczyźnie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku - występowanie i ocena zagrożeń.
Wpływ motoryzacji i rozbudowy sieci dróg na populacje ssaków.
Rola ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej zwierzą.
NOTATKI
Nowe stanowiska rzadkiego gatunku róży węgierskiej Rosa zalana Wiesb. w północno-zachodniej Polsce.
Pierwsze stwierdzenie skandynawskiego podgatunku pluszcza Cinclus cinclus cinclus na Ziemi Lubuskiej.
Obserwacje pluszcza Cinclus cinclus w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym.
Nietypowe zachowanie krzyżówki Anas platyrhynchos.
Zimowy nalot siniaka Columba oenas L. 1758 na Ziemi Lubuskiej.
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004

M.in.: sowy Ziemi Kłodzkiej, żerowanie brodźca śniadego, mewy w Wielkopolsce, rzadkie gatunki 2003r., ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...