Przegląd Przyrodniczy XI/4/2000

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0028

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 1,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XI/4/2000

Treść

ARTYKUŁY

Programy czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin - doświadczenia ośrodka lubelskiego.
Program badawczy ORPOL (Orchidaceae poloniae) - próba stworzenia zobiektywizowanych naukowych podstaw ogólnokrajowej ochrony zasobów storczykowatych w Polsce.
Przyrodnicze walory użytku ekologicznego "Brzeźno Mazurskie".
Interesujące torfowisko na Tatarskiej Górze (Pojezierze Mazurskie).
Walory przyrodnicze źródliskowego obszaru Doliny Płoni - fragmentu Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.
Zmiany w faunie mięczaków Mollusca zbiorników powyrobiskowych w dolinie Strumienia Junikowskiego w Poznaniu w latach 1996-99.
Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki roślin w dolinie górnej Narwi;.
Gawron Corvus frugilegus L. na Pomorzu Zachodnim.
Ornitologiczne atrakcje Wysp Owczych.
NOTATKI
Nowe dla Śląska i rzadko spotykane gatunki motyli (Lepidoptera) stwierdzone na Opolszczyźnie.
Nowe południowo-wschodnie stanowisko tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi Scop.
Stwierdzenie występowania łucznika Stenocorus meridianus L. (Coleoptera: Cerambycidae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym a niedostatki holistycznego spojrzenia na przyrodę w Regionie Gdańskim.
Liczebność pójdźki Athene noctua w dolinie Warty koło Głuchowa na Ziemi Lubuskiej.
Stwierdzenie lęgu szczudłaka Himantopus himantopus w dolinie Warty koło Kołczyna na Ziemi Lubuskiej.
Zimowa obserwacja dropi Otis tarda w północno-zachodniej Polsce.
Zimowe obserwacje siniaka Columba oenas na Ziemi Lubuskiej.
Nowe stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) na Dolnym Śląsku.
Nowe stanowisko zimowania mopka Barbastella barbastellus (Schreber 1774) na pobrzeżu Bałtyku.
Nowe stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) w polskiej części Karpat.
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004

M.in.: sowy Ziemi Kłodzkiej, żerowanie brodźca śniadego, mewy w Wielkopolsce, rzadkie gatunki 2003r., ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...